Ladění dotazů v Azure Database for PostgreSQL

Středně pokročilý
Správce databáze
Database for PostgreSQL

Systémy pro správu databází (DBMS) potřebují systémy, aby porozuměly datům a dotazům běžícím na těchto datech. Je důležité pochopit, jak ladění výkonu funguje a jak můžete vyhodnotit metriky výkonu.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Popište statistiky v Azure Database for PostgreSQL.
  • Vyhodnocení výkonu dotazů pomocí úložiště dotazů

Požadavky

  • Předvedení porozumění relačním databázím
  • Předvedení porozumění základnímu SQL.