Prozkoumání slotů nasazení Azure App Service

Středně pokročilý
Vývojář
Azure
App Service

V tomto modulu se dozvíte, jak funguje prohození slotů a jak provést prohození. Dozvíte se také, jak směrovat provoz do různých slotů ručně a automaticky.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Popište výhody používání slotů nasazení.
  • Seznamte se s fungováním prohození slotů v App Service.
  • Proveďte ruční prohození a povolte automatické prohození.
  • Směrovat provoz ručně a automaticky.

Požadavky

  • Použití webu Azure Portal pro vytvoření a správu webových aplikací v App Service