Vizualizace dat v reálném čase pomocí Azure Stream Analytics a Power BI

Středně pokročilý
Data Analyst
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics
Power BI

Kombinací možností zpracování datových proudů Azure Stream Analytics a možností vizualizace dat v Microsoft Power BI můžete vytvářet řídicí panely dat v reálném čase.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Nakonfigurujte výstup Stream Analytics pro Power BI.
  • K zápisu dat do Power BI použijte dotaz Stream Analytics.
  • Vytvořte vizualizaci dat v reálném čase v Power BI.

Požadavky

Než začnete tento modul, měli byste být obeznámeni se službou Azure Stream Analytics a Microsoft Power BI. Nejprve zvažte dokončení následujících modulů: