Úvod do programování

Začátečník
Student
Azure

Seznamte se s programovacími jazyky a nástroji, které vývojáři používají k vytváření softwaru.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Prozkoumejte koncept programování.
  • Seznamte se s programovacími jazyky vysoké a nízké úrovně.
  • Seznamte se se základními prvky programu.
  • Seznamte se se softwarem a nástroji používanými profesionálními vývojáři.

Požadavky

Žádné