Práce s cílovými výpočetními objekty ve službě Azure Machine Learning

Začátečník
Data Scientist
Azure Machine Learning

Naučte se pracovat s cílovými výpočetními objekty ve službě Azure Machine Learning. Cíle výpočetních prostředků umožňují spouštět úlohy strojového učení. Prozkoumejte, jak a kdy můžete použít výpočetní instanci nebo výpočetní cluster.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Zvolte vhodný cílový výpočetní objekt.
  • Vytvořte a použijte výpočetní instanci.
  • Vytvoření a použití výpočetního clusteru

Požadavky

Žádné