Vytvoření prvního dotazu pomocí dotazovací jazyk Kusto

Začátečník
Odborník na datové vědy
Datový analytik
Obchodní analytik
Analytik operací zabezpečení
Data Explorer
Azure

Začněte psaním jednoduchých dotazů v dotazovací jazyk Kusto (KQL) a prozkoumáním a získáváním přehledů z vašich dat. Naučte se používat operátory take, , whereproject, count, sorta další.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Napište svůj první dotaz pomocí jazyka KQL.
  • KQL můžete použít k prozkoumání dat pomocí nejběžnějších operátorů.

Požadavky