Napsání prvního dotazu pomocí dotazovací jazyk Kusto

Začátečník
Data Scientist
Data Analyst
Business Analyst
Security Operations Analyst
Azure Data Explorer
Azure

Začněte tím, že napíšete jednoduché dotazy v dotazovací jazyk Kusto (KQL), abyste mohli zkoumat a získávat přehledy z vašich dat. Naučte se používat operátory take, project, where, countsorta další.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Napište svůj první dotaz pomocí KQL.
  • Pomocí jazyka KQL můžete zkoumat data pomocí nejběžnějších operátorů.

Požadavky

  • Předplatné Azure; můžete vytvořit bezplatný účet Azure.
  • Znalost databázových struktur, jako jsou tabulky, sloupce a řádky