Vytvoření první aplikace pro Windows 10

Začátečník
Vývojář
Windows

Naučte se vytvářet aplikace v nejoblíbenějších vývojových architekturách Pro Windows – UPW, WPF a model Windows Forms.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Naučte se psát stejnou aplikaci na více platformách Windows.

Požadavky

  • Počítač s aktuální verzí Windows 10. Pokud chcete ověřit, že používáte nejnovější verzi, přejděte na služba Windows Update Nastavení > .
  • Visual Studio 2017 nainstalované v tomto počítači
  • Znalost jazyka C# nebo podobného programovacího jazyka