Začínáme s Subsystém Windows pro Linux (WSL)

Začátečník
Vývojář
Windows

Začněte pracovat s WSL tak, že nainstalujete distribuci Linuxu, nastavíte vývojové prostředí, prozkoumáte doporučené nástroje a pracovní postupy, dozvíte se, co WSL dokáže a nemůže dělat, vyzkoušíte některé základní příkazy a posoudíte, jestli wsL vyhovuje vašim potřebám.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Popište vývojové prostředí pro Windows a Linux, které Subsystém Windows pro Linux (WSL) umožňuje, a jeho výhody oproti tradičnímu virtuálnímu počítači nebo duálnímu spouštění.
  • Nainstalujte a spusťte linuxovou distribuci nebo několik distribucí spuštěných vedle sebe.
  • Vysvětlete typický vývojový pracovní postup, který využívá WSL.
  • Popište funkce, které WSL nabízí pro využití nástrojů příkazového řádku systému Windows i Linux a aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
  • Spusťte základní příkazy WSL, BASH a PowerShellu.

Požadavky

  • Počítač se systémem Windows 11 nebo Windows 10.
  • Možnost spustit PowerShell nebo příkazový řádek windows jako správce.