Základy Microsoft Azure: Popis základních konceptů Azure

Začátečník
Správce
Architekt řešení
Vývojář
Student
Azure
Azure Resource Manager
Functions

S cloudem teprve začínáte? Šestidílná série Základy Azure vás seznámí se základními koncepty cloudu a nabídnou vám zjednodušený přehled mnoha služeb Azure a praktická cvičení, jak zdarma nasadit úplně první služby.

Po dokončení tohoto studijního programu budete schopni:

  • Pochopit výhody cloud computingu v Azure a zjistit, jak vám umožní ušetřit čas a peníze
  • Vysvětlit koncepty cloudu, jako jsou vysoká dostupnost, škálovatelnost, elasticita, agilita a zotavení po havárii
  • Popsat základní komponenty architektury Azure, jako jsou předplatná, skupiny pro správu, prostředky a skupiny prostředků
  • Shrnout koncepty geografické distribuce, jako jsou oblasti Azure, dvojice oblastí a zóny dostupnosti

Zde jsou studijní programy v této sérii:

Trofej pro studijní program Popis základních konceptů Azure

Část 1: Popis základních konceptů Azure

Požadavky

  • Měli byste být obeznámeni se základními koncepty a terminologií výpočetní techniky.
  • Znalost cloud computingu je užitečná, ale nikoli nezbytná.

Moduly v tomto studijním programu

V tomto modulu se seznámíte se základy cloud computingu a Azure a dozvíte se, jak začít používat předplatná a účty Azure.

Zajímá vás cloud, ale nevíte, k čemu vám může být užitečný? V tomto modulu se dozvíte o výhodách používání služeb cloud computingu a naučíte se rozlišovat mezi kategoriemi a typy cloud computingu.

V tomto modulu se seznámíte s různými koncepty, prostředky a terminologií, které jsou pro práci s architekturou Azure nezbytné. Dozvíte se například informace o předplatných Azure a skupinách pro správu, skupinách prostředků a Azure Resource Manageru a také o oblastech Azure a zónách dostupnosti.