Implementace pokročilých technik vizualizace dat pomocí Power BI

Středně pokročilý
Data Analyst
Power BI

Tento studijní program provádí analytiky vizualizací dat v Power BI. Dozvíte se o vizuálech v sestavách Power BI pomocí Power BI k vizualizaci dat v reálném čase a vizualizaci dat ve stránkovaných sestavách. Tento studijní program vám pomůže připravit se na certifikaci azure Enterprise Datoví analytici.

Požadavky

  • Schopnost vizualizovat data a vytvářet sestavy v Power BI Desktopu
  • Zkušenosti s publikováním sestav do služby Power BI
  • Zkušenosti s vývojem datových modelů Power BI a vytvářením sestav a řídicích panelů a znalostmi režimu úložiště DirectQuery Navštivte studijní program Vizualizujte data v Power BI a projděte si požadované znalosti.

Moduly v tomto studijním programu

Vytvářejte soudržné, inkluzivní a efektivní sestavy Power BI pro efektivní komunikaci výsledků.

Popis analýz v reálném čase v Power BI pomocí automatické aktualizace stránky, řídicích panelů v reálném čase a automatické aktualizace ve stránkovaných sestavách

Stránkované sestavy umožňují vývojářům sestav vytvářet artefakty Power BI, které mají striktně řízené požadavky na vykreslování. Stránkované sestavy jsou ideální pro vytváření prodejních faktur, příjmových dokladů, nákupních objednávek a tabulkových dat. Tento modul vás naučí vytvářet sestavy, přidávat parametry a pracovat s tabulkami a grafy ve stránkovaných sestavách.