Migrace aplikací ASP.NET do Azure

Začátečník
Vývojář
Architekt řešení
Správce
Azure
SQL Database
App Service
ASP.NET

Migrujte webové aplikace ASP.NET spolu s jejich daty do Azure App Service a Azure SQL Database, abyste využili výhody cloudu.

Požadavky

  • Částečná znalost práce s virtuálními počítači, Windows Serverem a službou IIS
  • Základní znalost fungování služby IIS, jejích bodů rozšiřitelnosti a způsobu, jakým hostuje aplikace ASP.NET
  • Základní znalost správy a konfigurace SQL Serveru
  • Základní znalosti služby Azure SQL Database

Moduly v tomto studijním programu

Vyhodnoťte proces migrace aplikace ASP.NET z místního prostředí do Azure spolu s podpůrnou Azure SQL databází. Identifikujte výhody a výzvy procesu migrace.

Azure App Service umožňuje vytvářet a hostovat webové aplikace v programovacím jazyce podle vašeho výběru, aniž by bylo potřeba zabývat se správou infrastruktury. Naučte se vytvořit web prostřednictvím hostované platformy webových aplikací v Azure App Service.

Ke zřízení, připojení a správě databází Azure SQL použijte Azure Portal a Cloud Shell.

Pomocí nástroje Azure App Service Migration Assistant můžete posoudit připravenost webové aplikace, kterou chcete nasadit do služby App Service, a provést migraci.

V tomto modulu se naučíte demonstrovat výhody a procesy pro přesun databáze SQL Server do Azure SQL Database.

Azure Pipelines pomáhá automatizovat sestavování, nasazování a údržbu aplikací. I když podporují širokou škálu platforem a programovacích jazyků, v tomto modulu se zaměříte na jejich implementaci ASP.NET aplikací na Azure App Service Web Apps s Azure SQL Database jako úložiště dat.