PL-900: Základy Microsoft Power Platform

Začátečník
Podnikový uživatel
Dynamics 365
Finance and Operations
Microsoft Power Platform

Seznamte se s obchodními hodnotami a funkcemi produktů Microsoft Power Platform. Vytvořte jednoduchou aplikaci Power Apps, připojte data pomocí Microsoft Dataverse, sestavte řídicí panel Power BI, automatizujte proces pomocí Power Automate a sestavte chatbot pomocí Power Virtual Agents.

Požadavky

Žádné

Moduly v tomto studijním programu

Poznámka

Effective October 12, 2022, Power Apps portals is Power Pages. More information: Microsoft Power Pages is now generally available (blog) We will soon migrate and merge the Power Apps portals modules with Power Pages.

Learn about the components of Microsoft Power Platform, the business value for customers, and security of the technology.

Seznamte se se základy služby Dataverse a prozkoumejte způsoby připojení a přizpůsobení datových připojení k aplikacím Microsoft Power Platform.

Learn about the value and capabilities of Power Apps and ways other organizations have leveraged this technology to build simple applications for their business.

Power Apps allows businesses to create custom solutions for everyday problems. In this module, you will learn how to build and customize a canvas app from scratch.

Learn how you can leverage Power Apps to create model-driven apps with little or no code.

Microsoft Power Automate is all about process automation. Power Automate allows anyone with knowledge of the business process to create repeatable flows that when triggered leap into action and perform the process for them.

Learn how you can leverage Power Automate to build simple workflow to help improve productivity and simplify tasks.

Zjistěte, jak můžete Power BI využít ke snadnému vytváření sestav a řídicích panelů s interaktivními vizualizacemi, a podívejte se, jak jiné organizace využily toto řešení k řízení obchodních výsledků s užitečnými přehledy.

Power BI pomáhá podnikovým uživatelům a vývojářům snadno analyzovat, vizualizovat a spolupracovat na datech. Tento modul vás naučí, jak to udělat, aniž by to mělo vliv na podkladovou datovou sadu.

Learn about the value and capabilities of Power Virtual Agents and ways organizations can leverage this technology to build chatbot solutions for their business.