Kde můžu nastavit umístění sady Android SDK?

V sadě Visual Studio přejděte na Možnosti > nástrojů > Xamarin > Android Settings a zobrazte a nastavte umístění sady Android SDK:

Karta Ukázková umístění v předvolbách

Výchozí umístění pro každou cestu je následující:

  • Umístění sady Java Development Kit:

    C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131

  • Umístění sady Android SDK:

    C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk

  • Umístění sady Android NDK:

    C:\ProgramData\Microsoft\AndroidNDK64\android-ndk-r13b

Všimněte si, že se může lišit číslo verze sady NDK. Například místo android-ndk-r13b může být starší verzí, jako je android-ndk-r10e.

Pokud chcete nastavit umístění sady Android SDK, zadejte úplnou cestu adresáře sady Android SDK do pole Umístění sady Android SDK . Můžete přejít do umístění sady Android SDK v Průzkumník souborů, zkopírovat cestu z adresního řádku a vložit tuto cestu do pole Umístění sady Android SDK. Pokud je například umístění sady Android SDK v umístění C:\Users\username\AppData\Local\Android\Sdk, zrušte původní cestu v poli Umístění sady Android SDK , vložte tuto cestu a klikněte na tlačítko OK.