Xamarin.Forms Kurz životního cyklu aplikace

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Reagovat na spuštění, uspání nebo obnovení aplikace
  • Uchovávat data napříč změnami stavu životního cyklu

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak trvale uchovávat data napříč změnami životního cyklu. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Screenshot of an Entry whose Text property is persisted across lifecycle state changes, on iOS and Android