Ukázky Xamarin.iOS

Ukázkové aplikace a ukázky kódu Xamarin.iOS, které vám pomůžou začít vytvářet aplikace pomocí jazyka C# a Xamarinu

Všechny ukázky Xamarin.iOS

ARKit (iOS 11)

ARKit (iOS 11)

Ukázka rozšířené reality ARKit, která umisťuje objekty na detekovaných površích.

MapKit (iOS 11)

MapKit (iOS 11)

Nové funkce iOSu 11 v MapKitu: seskupování a rozdělování značek podle úrovně přiblížení

CoreML & Azure (iOS 11)

Azure CoreML & (iOS 11)

Rozhraní iOS 11 Vision a CoreML, které používají model natrénovaný pomocí služby Custom Vision Service v Azure

Contacts U I

Kontakty

Jak používat kontrolery zobrazení a vlastnosti ContactsUI

WatchKit Catalog

Katalog WatchKitu

Sada ovládacích prvků uživatelského rozhraní dostupná ve watchOSu

tvOS UI Catalog

Katalog uživatelského rozhraní tvOSu

Ukazuje, jak použít několik zobrazení a ovládacích prvků v rozhraní UIKit v tvOSu.

Všechny ukázky

Kompletní sadu ukázkových aplikací pro Xamarin iOS a ukázky kódu najdete v tématu Všechny ukázky Xamarin.iOS.