Xamarin.Forms Kartáče

Štětec umožňuje pomocí různých přístupů vykreslit oblast, například pozadí ovládacího prvku. Podpora štětců Xamarin.FormsXamarin.Forms v nástroji je dostupná v oboru názvů v iOSu, Androidu, macOS, Univerzální platformě Windows Platform (UPW) a platformě Windows Presentation Foundation (WPF).

Třída Brush je abstraktní třída, která vykresluje oblast jejím výstupem. Třídy, které jsou odvozeny Brush z popisu různých způsobů kreslení oblasti. Následující seznam popisuje různé typy štětců, které jsou k dispozici v :Xamarin.Forms

  • SolidColorBrush, která vykresluje oblast plnou barvou. Další informace najdete v tématu Štětce: Plné barvy.
  • LinearGradientBrush, která vykresluje oblast lineárním přechodem. Další informace najdete v tématu Štětce: Lineární přechody.
  • RadialGradientBrush, která vykresluje oblast radiálním přechodem. Další informace najdete v tématu Štětce: Paprskové přechody.

Instance těchto typů štětců lze přiřadit vlastnostem StrokeFill a objektu a ShapeBackgroundVisualElementvlastnosti .

Poznámka

Vlastnost VisualElement.Background umožňuje použití štětců jako pozadí v libovolném ovládacím prvku.

Třída Brush má také metodu IsNullOrEmpty , která vrací , bool která představuje, zda je štětec definován nebo ne.