Del via


Redigere en CRM-post

  1. Åbn ruden Copilot for Sales, og markér den post, du vil redigere.

  2. Vælg Flere handlinger (...) >Rediger post i postens oplysningskort.

    Skærmbillede, som viser ikonet Rediger post.

    Bemærk

    Muligheden for at redigere en post er kun tilgængelig, når det er aktiveret af administrator. Flere oplysninger: Konfigurere redigering af poster og felter

  3. Opdater oplysningerne efter behov, og vælg derefter Opdater (CRM).