Fremgangsmåde: Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer

Du kan angive en betalingstolerance for at afslutte en faktura, når betalingen ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen. Du kan angive en kontantrabattolerance til at give kontantrabat, efter at kontantrabatdatoen er overskredet.

Du kan bruge betalingstolerancer, så alle udestående beløb har en angivet maksimal tilladt betalingstolerance. Hvis betalingstolerance er overholdt, analyseres det indbetalte beløb. Hvis det indbetalte beløb er utilstrækkeligt, vil det udestående beløb lukkes helt af den utilstrækkelige indbetaling. Der bogføres automatisk en detaljeret post på betalingsposten, så der ikke er noget restbeløb på den udlignede fakturapost. Hvis det indbetalte beløb er en overbetaling, bogføres automatisk en ny detaljeret post på betalingsposten, så der ikke er noget restbeløb på betalingsposten.

Du kan bruge kontantrabattolerancer, så hvis du accepterer en kontantrabat efter kontantrabatdatoen, bogføres den altid på enten kontantrabatkontoen eller en betalingstolerancekonto.

Anvendelse af betalingstolerance for flere dokumenter

Et enkelt dokument har den samme betalingstolerance, hvad enten det bruges individuelt eller sammen med andre dokumenter. Accept af forsinket kontantrabat, når du anvender betalingstolerance på flere dokumenter, finder automatisk sted for hvert dokument, hvor følgende regel gælder:

kontantrabatdato < betalingsdato på den valgte post <= betalingstolerancedato

Denne regel gælder også, når det skal afgøres, om der skal vises advarsler, når du anvender betalingstolerance på flere dokumenter. Kontantrabattoleranceadvarslen vises for hver post, der opfylder datokriterierne. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Eksempel 2 - Toleranceberegninger for flere bilag".

Du kan vælge at vise en advarsel, der er baseret på tolerance i forskellige situationer.

 • Den første advarsel er til kontantrabatdatoen. Du bliver informeret om, at du kan acceptere en forsinket kontantrabat. Du kan derefter vælge, om der skal accepteres tolerance på rabatdatoen.
 • Den anden advarsel er til betalingstolerancen. Du bliver informeret om, at alle poster kan lukkes, fordi differencen ligger inden for den samlede, maksimale betalingstolerance for de udlignede poster. Du kan derefter vælge, om der skal accepteres tolerance på betalingsdatoen.

Du kan finde flere oplysninger i "Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsel".

Sådan opsættes tolerancer

Tolerancer på dato eller beløb giver dig mulighed for at afslutte en faktura, også selvom den ikke dækker fakturabeløbet fuldt ud, uanset om det skyldes, at forfaldsdatoen for betalingsrabatten er overskredet, om der er fratrukket varer, eller om der er tale om en mindre fejl. Det samme gælder for refusioner og kreditnotaer.

Hvis du skal opsætte tolerancer, skal du oprette forskellige tolerancekonti. Du skal både angive en metode til bogføring af kontantrabattolerance og en metode til bogføring af betalingstolerance og derefter afvikle kørslen Skift betalingstolerance.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Bogføringsopsætning skal du oprette en debet- og en kreditsalgstolerancekonto og en debet- og kreditkøbstolerancekonto.
 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
 4. I vinduet Debitorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere bogføringsgrupper.
 5. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 6. I vinduet Kreditorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto.
 7. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.
 8. Åbn vinduet Opsætning af finans.
 9. På oversigtspanelet Udligning skal du udfylde felterne Bogf. af kont.rabattolerance, Kontantrabat - respitperiode and Bogf. af betalingstolerance.
 10. Vælg handlingen Skift betalingstolerance.
 11. I vinduet Skift betalingstolerance skal du udfylde felterne Betalingstolerancepct. og Maks. betalingstolerancebeløb og derefter vælge knappen OK.

Vigtigt

Du har nu kun opsat tolerancer for lokal valuta. Hvis Dynamics NAV skal håndtere betalingstolerancer, kreditnotaer og refusioner i fremmed valuta, skal du udføre kørslen Skift betalingstolerance med en værdi i feltet Valutakode.

Bemærk

Hvis du vil have vist en advarsel om betalingstolerance, hver gang du bogfører en udligning inden for tolerancen, skal du aktivere betalingstoleranceadvarslen. Du kan finde flere oplysninger i "Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsel".

For at deaktivere tolerancer for en debitor eller kreditor skal du spærre tolerancer på de relevante debitor- eller kreditorkort. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan spærres betalingstolerancer for debitorer".

Når du opsætter tolerancer, kontrolleres det via Dynamics NAV, om der er åbne poster, og tolerancen beregnes også for disse poster.

Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsler

Advarslen om betalingstolerance vises, når du bogfører en udligning, der har en saldo i den tilladte tolerance. Du kan derefter vælge, hvordan du vil bogføre og dokumentere saldoen.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Opsætning af Finans på oversigtspanelet Udligning skal du markere afkrydsningsfeltet Betalingstolerance - advarsel for at aktivere advarslen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil deaktivere advarslen.

Bemærk

Standardindstillingen for vinduet Betalingstolerance - advarsel er Lad saldoen stå som restbeløb. Standardindstillingen for vinduet Kont.rabattolerance - advarsel er Afvis den forsinkede kontantrabat.

Sådan spærres betalingstolerancer for debitorer

Standardindstillingen for betalingstolerancer er tilladt. Hvis du vil afvise betalingstolerancer for en bestemt debitor eller kreditor, skal du spærre tolerancer på henholdsvis debitor- eller kreditorkortet. Følgende beskriver, hvordan du skal gøre det for en debitor. Trinene er de samme for en kreditor.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitor eller Kreditor, og vælg derefter det relaterede link.
 2. På oversigtspanelet Betalinger skal du vælge afkrydsningsfeltet Spær betalingstolerance.

Bemærk

Hvis debitoren eller kreditoren har åbne poster, skal du først fjerne betalingstolerancer fra poster, der aktuelt er åbne.

Eksempel 1 – Toleranceberegninger for et enkelt bilag

Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer.

Vinduet Regnskabsopsætning indeholder følgende opsætning:

 • Kontantrabat - respitperiode    5D
 • Maks. betalingstolerance: 5

Scenarier med alternativ A eller B repræsenterer følgende:

 • A – I dette tilfælde er advarslen om kontantrabattolerance slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør saldoen som betalingstolerance).
 • B – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat (Lad saldoen stå som restbeløb).
Faktura Kont.rabat Maks.

Bet.Tol.
Kont.rabatdato Kont.rabattol. Dato Betal.dato Kont. Tol.type Alle poster lukket Kont.rabattol.
finans/debitor
Kont.

Faktura

finans
1 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 <=15-01-03 985 Pmt.Tol. Ja 0 -5
2 1,000 20 5 01/15/03 01/20/03 <=01/15/03 980 Ingen Ja 0 0
3 1.000 20 5 01/15/03 c <=15-01-03 975 Pmt.Tol. Ja 0 5
4A 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 1005 Kont.rab.tolerance Nr, 25 kont. 20/-20 0
5A 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 1000 Kont.rab.tolerance Nr, 20 kont. 20/-20 0
8.0pt 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 995 Kont.rab.tolerance Nr., 15 kont. 20/-20 0
4B 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 1005 Pmt.Tol. Ja 0 -5
5B 1,000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 1000 Ingen Ja 0 0
6B 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 995 Pmt.Tol. Ja 0 5
7 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 985 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 20/-20 -5
8 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 980 Kont.rab.tolerance Ja 20/-20 0
9 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 16.01.03 - 20-01-03 975 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 20/-20 5
10 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 1005 Pmt.Tol. Ja 0 -5
11 1,000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 1000 Ingen Ja 0 0
12 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 995 Pmt.Tol. Ja 0 5
13 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 985 Ingen Nr., 15 på fakturaen 0 0
14 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 980 Ingen Nr., 20 på fakturaen 0 0
15 1.000 20 5 01/15/03 01/20/03 >01/20/03 975 Ingen Nr., 25 på fakturaen 0 0

Betalingsområdediagrammer

I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:

(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for en enkelt betalingstolerance (før 03/15)

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 20.01.03 (scenarie 4-9)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for en enkelt betalingstolerance & #40; respitperiode& #41;

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(3) Betalingsdato er efter 20.01.03 (scenarie 10-15)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for en enkelt betalingstolerance (før 01/20)

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

Eksempel 2 – Toleranceberegninger for flere bilag

Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer. Eksemplerne er begrænset til de scenarier, der resulterer i, at alle poster i systemet kan lukkes.

Vinduet Regnskabsopsætning indeholder følgende opsætning:

 • Kontantrabat - respitperiode    5D
 • Maks. betalingstolerance 5

Scenarier med alternativ A, B, C eller D repræsenterer følgende:

 • A – I dette tilfælde er advarslen om kontantrabattolerancen slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør som tolerance) for enhver faktura.
 • B – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for nogen faktura.
 • C – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat for den første faktura, men ikke den anden faktura.
 • D – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for den første faktura, men at tillade den for den anden faktura.
Faktura Kont.rabat Maks. betal.tol. Kont.rabatdato Kont.rabattol. Dato Betal.dato Kont. Tol.type Alle poster lukket Kont.rabattol.
finans/debitor
Bet.Tol.

finans
1 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
<=15-01-03 1920 Bet.tol. Ja 0

0
-5
-5
2 1,000
1,000
60
30
5
5
01/15/03
01/17/03
01/20/03
01/22/03
<=01/15/03 1910 Ingen Ja 0

0
0
0
3 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
<=15-01-03 1900 Pmt.Tol. Ja 0

0
5
5
4B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
16-01-03 - 17-01-03 1980 Bet.tol. Ja 0

0
-5

-5
5B 1,000
1,000
60
30
5
5
01/15/03
01/17/03
01/20/03
01/22/03
16-01-03 - 17-01-03 1970 Ingen Ja 0

0
0

0
6B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
16-01-03 - 17-01-03 1960 Bet.tol. Ja 0

0
5

5
7A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
16-01-03 - 17-01-03 1920 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/60

0/0
-5
-5
8A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
16-01-03 - 17-01-03 1910 Kont.rab.tolerance Ja 60/60

0/0
0
0
9A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
16-01-03 - 17-01-03 1900 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/60 5
5
10B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 2010 Bet.tol. Ja 0

0
-5

-5
11B 1,000
1,000
60
30
5
5
01/15/03
01/17/03
01/20/03
01/22/03
18-01-03 - 20-01-03 2000 Ingen Ja 0

0
0

0
12B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1990 Bet.tol. Ja 0

0
5

5
13D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1980 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 0/0

30/-30
-5
-5
14D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1970 Kont.rab.tolerance Ja 0/0

30/-30
0
0
15D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1960 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 0/0

30/-30
5
5
16D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1950 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/-60

0/0
-5
-5
17D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1940 Kont.rab.tolerance Ja 60/-60

0/0
0
0
18D 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1930 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/-60

0/0
5
5
19A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1920 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/-60

30/-30
-5
-5
20A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1910 Kont.rab.tolerance Ja 60/-60

30/-30
0
0
21A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
18-01-03 - 20-01-03 1900 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 60/-60

30/-30
5
5
22B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
21-01-03 - 22-01-03 2010 Bet.tol. Ja 0

0
-5

-5
23B 1,000
1,000
60
30
5
5
01/15/03
01/17/03
01/20/03
01/22/03
21-01-03 - 22-01-03 2000 Ingen Ja 0

0
0

0
24B 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
21-01-03 - 22-01-03 1990 Bet.tol. Ja 0

0
5

5
25A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
21-01-03 - 22-01-03 1980 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 0/0

30/30
-5
-5
26A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
21-01-03 - 22-01-03 1970 Kont.rab.tolerance Ja 0/0

30/30
0
0
27A 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
21-01-03 - 22-01-03 1960 Kont.rab.tolerance & Bet.Tol. Ja 0/0

30/30
5
5
28 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
>22-01-03 2010 Bet.tol. Ja 0 -5
29 1,000
1,000
60
30
5
5
01/15/03
01/17/03
01/20/03
01/22/03
>22-01-03 2000 Ingen Ja 0 0
30 1.000
1.000
60
30
5
5
01/15/03
17-01-03
01/20/03
22-01-03
>22-01-03 1990 Pmt.Tol. Ja 0 5

Betalingsområdediagrammer

I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:

(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for flere betalingstolerancer (før 03/15)

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 17.01.03 (scenarie 4-9)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for flere betalingstolerancer & #40;respitperiode& #41;

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(3) Betalingsdato er mellem 18.01.03 og 20.01.03 (scenarie 10-21)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for flere betalingstolerancer & #40; respitperiode& #41;

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(4) Betalingsdato er mellem 21-01-03 og 22-01-03 (scenarie 22-27)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for flere betalingstolerancer & #40;respitperiode& #41;

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

(5) Betalingsdato er efter 22-01-03 (scenarie 28-30)

Restbeløb pr.

Normale udligningsregler

Regler for flere betalingstolerancer (efter 01/22)

(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.

(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Dynamics NAV