Tidsplan og planlægning af kapacitetsbegrænsning

Kapacitetsbegrænsning er en metode, der gør det nemmere at forstå, hvor meget arbejde der kan produceres i en bestemt periode, når der tages højde for begrænsninger på forskellige ressourcer. Formålet med planlægning af kapacitetsbegrænsning er at sikre, at arbejdet fortsætter i et jævnt og effektivt tempo i hele anlægget.

Hvis der planlægges kapacitetsbegrænsning, oprettes der en mere realistisk tidsplan for produktionsprocesserne, end den ubegrænsede indlæsningsmetode opretter. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet på ressourcerne, rykkes leveringsdatoen, og jobbet planlægges, når der er tilstrækkelig kapacitet.

Bemærk!

Planlægning af kapacitetsbegrænsning og tidsplaner fungerer næsten på samme måde, uanset om du bruger Planlægningsoptimering eller det udfasede varedisponeringsprogram. Planlægningsoptimering bruger dog ikke parameteren Flaskehalshorisont. Når du bruger planlægningsoptimering, planlægges flaskehalsressourcer altid med brug af samme tidshorisont som ikke-flaskehalsressourcer (som angivet i tidshorisonten for kapacitetsbegrænsning).

Konfigurere funktionalitet af kapacitetsbegrænsning

Hvis du vil bruge funktionen til kapacitetsbegrænsning, skal du aktivere kapacitetsplanlægning globalt, og du skal aktivere kapacitetsbegrænsning både for den behovsplan, hvor den skal bruges, og for hver ressource, hvor den anvendes. Ved planer og ressourcer, hvor kapacitetsbegrænsning er aktiveret, vil planlægning af produktionsordreforslag tage kapacitet, der allerede er reserveret, med i betragtning. Produktionsordreforslag planlægges bagud fra behovsdatoen. Hvis kapaciteten ikke kan opfylde den optimale tidsplan, vil systemet forsøge at kræve indgående komponenter på en tidligere dato. Hvis kapaciteten kan ændres, efterhånden som kravene ændres (f.eks. når du arbejder med skiftehold), skal du ikke bruge funktionen til kapacitetsbegrænsning, fordi de beregnede behandlingstider ikke er korrekte. Planlægningen tager kun højde for kapacitet, der allerede er reserveret til ressourcer, hvor kapacitetsbegrænsning er aktiveret. Hvis du aktiverer kapacitetsbegrænsning for en ressource, kan du redigere tidshorisonten for kapacitetsbegrænsning.

Aktivere varedisponeringsparametre

Hvis du vil bruge funktionen til kapacitetsbegrænsning, skal du aktivere kapacitetsplanlægning på siden Varedisponeringsparametre.

 1. Gå til Varedisponering > Konfiguration > Varedisponeringsparametre.
 2. Angiv indstillingen Produktion til Ja i sektionen Kapacitetsplanlægning under fanen Ordreforslag.

Aktivere en behovsplan

Du skal aktivere planlægning af kapacitetsbegrænsning og tidsplan for hver behovsplan, hvor den skal bruges.

 1. Gå til Varedisponering > Opsætning > Planer > Behovsplaner.
 2. Vælg en behovsplan, der skal konfigureres til at bruge kapacitetsbegrænsning ved planlægning, i listeruden.
 3. Angiv indstillingen Kapacitetsbegrænsning til Ja i sektionen Produktionsordreforslag i oversigtspanelet Generelt.
 4. Gentag trin 2 og 3 for hver ekstra behovsplan, du vil konfigurere.

Aktivere ressourcer

Du skal aktivere planlægning af kapacitetsbegrænsning og tidsplan for hver ressource, hvor den skal bruges.

 1. Gå til Produktionsstyring > Opsætning > Ressourcer > Ressourcer.
 2. Vælg en ressource, der skal konfigureres til at bruge kapacitetsbegrænsning ved planlægning, i listeruden.
 3. I sektionen Kapacitet i oversigtspanelet Operation skal du vælge Ja for indstillingen Forsinket momsberegning.
 4. Gentag trin 2 og 3 for hver ekstra ressource, du vil konfigurere.

Eksempler

Dette afsnit indeholder følgende eksempler, der viser, hvordan du kan arbejde med både ubegrænset og begrænset kapacitet under planlægning:

 • Eksempel 1 – Planlægning af ubegrænset kapacitet
 • Eksempel 2 – Planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på én dag
 • Eksempel 3 – Planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på to dage

Betingelser

I alle tre eksempler antages forudsætningerne, der er beskrevet i dette afsnit.

Produktet Produkt1 har en rute, der indeholder følgende operationer.

Operationsnr. Operationsbetegnelse Ressource Procestid Procesantal Næste
10 Svejsning Svejsebånd 1 2 20
20 Montering Monterebånd 1 4

Arbejderne i firmaet arbejder i ét skiftehold i otte timer (8.00 til 16:00).

Der er planlagt produktionsordre på 24 stk. af Produkt1. Den har behovsdatoen I dag + 3 dage.

På grund af planlægningen indlæses ressourcerne på følgende måde:

 • Svejsebånd: Denne ressource lastes fra I dag kl. 8:00 til I dag + 1 kl. 12:00.
 • Monterebånd: Denne ressource lastes fra I dag + 1 kl. 12:00 til I dag + 2 kl. 10:00.

I følgende illustration vises det Gantt-diagram, der er resultatet (vælg det for at få større visning).

Gantt-diagram, der viser forudsætninger.

Eksempel 1 – Planlægning af ubegrænset kapacitet

Dette eksempel viser planlægningsresultaterne, når du bruger ubegrænset kapacitetsplanlægning i stedet for kapacitetsbegrænsning.

Behovsplanen har følgende relevante indstilling, hvilket deaktiverer kapacitetsbegrænsning under planlægningen:

 • Kapacitetsbegrænsning:Nej

Indstillingen Kapacitetsbegrænsning er også angivet til Nej for begge relevante ressourcer for at deaktivere planlægning af kapacitetsbegrænsning for dem:

 • Svejsebånd
 • Monterebånd

Du tilføjer nu en ny salgsordre på 8 stk. af Produkt1 og kører planen. Som følge heraf indlæser systemet svejsebåndet fra I dag kl. 8:00 til I dag kl. 12:00. Når operationerne på svejsebåndet er fuldført, indlæses monterebåndet fra I dag kl. 12:00 til I dag kl. 14:00.

I følgende illustration vises det Gantt-diagram, der er resultatet (vælg det for at få større visning).

Gantt-diagram med et eksempel på ubegrænset kapacitetsplanlægning.

Eksempel 2 – Planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på én dag

Dette eksempel viser planlægningsresultaterne, når du bruger begrænset kapacitetsplanlægning og en tidshorisont på én dag.

Behovsplanen har følgende relevante indstillinger, hvilket aktiverer kapacitetsbegrænsning og angiver en tidshorisont for planen:

 • Kapacitetsbegrænsning:Ja
 • Tidshorisont for kapacitetsbegrænsning:1

Indstillingen Kapacitetsbegrænsning er også angivet til Ja for begge relevante ressourcer for at aktivere planlægning af kapacitetsbegrænsning for dem:

 • Svejsebånd
 • Monterebånd

Du tilføjer nu en ny salgsordre på 8 stk. af Produkt1 og kører planen. Som følge heraf indlæser systemet svejsebåndet fra I dag + 1 kl. 8:00 til I dag + 1 kl. 12:00. Når operationerne på svejsebåndet er fuldført, indlæses monterebåndet fra I dag +1 kl. 12:00 til I dag + 1 kl. 14:00. Systemet tager kun højde for kapacitetsbegrænsning én dag.

I følgende illustration vises det Gantt-diagram, der er resultatet (vælg det for at få større visning).

Gantt-diagram, der viser planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på én dag.

Eksempel 3 – Planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på to dage

Dette eksempel viser planlægningsresultaterne, når du bruger begrænset kapacitetsplanlægning og en tidshorisont på to dage.

Behovsplanen har følgende relevante indstillinger, hvilket aktiverer kapacitetsbegrænsning og angiver en tidshorisont for planen:

 • Kapacitetsbegrænsning:Ja
 • Tidshorisont for kapacitetsbegrænsning:2

Indstillingen Kapacitetsbegrænsning er også angivet til Ja for begge relevante ressourcer for at aktivere planlægning af kapacitetsbegrænsning for dem:

 • Svejsebånd
 • Monterebånd

Du tilføjer nu en ny salgsordre på 8 stk. af Produkt1 og kører planen. Som følge heraf indlæser systemet svejsebåndet fra I dag + 1 kl. 12:00 til I dag + 1 kl. 16:00. Når operationerne på svejsebåndet er fuldført, indlæses monterebåndet fra I dag +2 kl. 8:00 til I dag + 2 kl. 10:00. Systemet tager kun højde for kapacitetsbegrænsning i to dage.

I følgende illustration vises det Gantt-diagram, der er resultatet (vælg det for at få større visning).

Gantt-diagram, der viser planlægning af kapacitetsbegrænsning med en tidshorisont på to dage.

Vigtig

Du skal altid angive tidshorisonten for kapacitetsbegrænsning efter behov, så den passer til din virksomhed. De eksempler, der vises i denne artikel, illustrerer kun funktionaliteten. I praksis er en enkelt dags tidshorisont sandsynligvis for kort til de fleste producenter, der bruger planlægning af kapacitetsbegrænsning.