Bogføring af godkendelse af tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger. Vælg et svar på en tilbudsanmodning, der har den laveste eller højeste status for Modtaget, på listesiden Svar på tilbudsanmodninger. Klik på Acceptér i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at acceptere og bogføre accepten af svar på tilbudsanmodninger.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Sammenligne tilbud og indgå en aftale.

Opgaver, som denne form bruges til

Sammenligne tilbud og indgå en aftale

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh209405.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Parametre

Angiv parametrene til opdatering af linjer i en tilbudsanmodning, når du accepterer linjer i et svar.

Vælg mellem følgende indstillinger i feltet Opdater tilbudsanmodning:

  • Alt– Opdater alle linjer i Tilbudsanmodningen.

  • Afsendt– Opdater linjer i Tilbudsanmodningen med statussen Afsendt.

  • Modtaget– Opdater linjer i Tilbudsanmodningen med statussen Modtaget.

  • Markeret– Opdater linjerne i Tilbudsanmodningen, som du har valgt i den Svar på tilbudsanmodning form.

Årsag til godkendelse– Vælg en årsag til at acceptere en tilbudsanmodning. Årsagen vises i rapporter om tilbudsanmodninger.

Årsagskommentar– Angiv detaljer om, hvorfor du accepterer svaret på tilbudsanmodningen.

Vælg senere– Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil vente med at angive årsagen til accepten af svaret på tilbudsanmodningen.

Udskriv

I den Udskriv skal du vælge, når du vil udskrive accepten af Tilbudsanmodningen:

  • Løbende– Udskriv oplysningerne, før svaret på tilbudsanmodningen er bogført.

  • Efter – Udskriv oplysningerne, efter at svaret er bogført.

Vælg den Udskriv accept af tilbudsanmodning afkrydsningsfelt for at udskrive accepten af Tilbudsanmodningen. Du kan sende dette dokument til kreditoren i svaret på tilbudsanmodningen.

Markér afkrydsningsfeltet Brug destination for udskriftsstyring for at bruge den printerdestination, du angiver i formen Avancerede udskriftsindstillinger.

Klik på Avancerede udskriftsindstillinger for at angive printerdestinationen og printeregenskaberne.

Vælg

Åbn formen PurchRFQUpdate, hvor du kan ændre forespørgslen til opdateringsprocessen for tilbudsanmodningen.

Indstillinger

Åbn den Printeropsætning form, hvor du kan vælge printerdestinationen og udskriftslayoutet til svaret på tilbudsanmodningen.

Batch

Åbn den Batchbehandling form, hvor du kan vælge detaljerne for opdatering af en gruppe tilbudsanmodninger som batch. Du kan finde flere oplysninger om batches i Sende et batchbehandlingsjob fra en form.

Hh209405.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Tilbudsanmodning

Tilbudsanmodningslinjens id.

Kreditorkonto

Kreditorens kontonummer.

Navn

Navnet på kreditoren.

Valuta

Valutakoden i tilbudsanmodningen.

Leverandørportal

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er svaret på tilbudsanmodningen angivet af kreditoren fra et websted.

Dato for indkøbsordretransaktion

Angiv eller få vist den dato, der angiver den periode, hvor budgetvalidering udføres, og transaktioner bogføres, når du opretter en indkøbsordre fra linjerne for de godkendte linjer for svar på tilbudsanmodninger.

Standardværdien er den aktuelle systemdato. Hvis datoen ikke ligger i en tilgængelig regnskabsperiode, eller hvis du ikke har rettigheder til at oprette indkøbsordrer i den angivne periode, kan indkøbsordren ikke oprettes. Du kan finde flere oplysninger i Regnskabskalendere (form).

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Budgetstyring er valgt.

Publicer på websteder

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, har kreditoren sendt svaret fra et websted.

Linjetype

Den linjetype, der indeholder følgende indstillinger:

  • Vare – En vare, der er sporet i Microsoft Dynamics AX og har et varenummer.

  • Kategori – En vare, der er valgt fra en indkøbskategori.

Indkøbskategori

Navnet på den indkøbskategori, der er knyttet til kategorivaren.

Varenummer

Varenummeret, hvis linjetypen er Vare.

Produktnavn

Navnet på varen.

Nettobeløb

Det samlede linjebeløb, efter fradrag af evt. rabatter.

Købsantal

Antallet af varen.

Se også

Tilbudsanmodning sendes igen (form)

Bogføring af afslag på tilbudsanmodning (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).