Bedømmelse på kriterier for leverandørevaluering (form).

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kategorier > Indkøbskategorier. Vælg en indkøbskategori i venstre rude i Indkøbskategorier (form). Vælg en kreditor under fanen Kreditorer, og klik derefter på Evaluering.

Brug denne form til at vurdere en kreditor i en indkøbskategori. Vurderingerne for en kreditor vises i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

Vigtigt

Du skal føje kreditorvurderingen til kategorien, før du kan vurdere en kreditor i kategorien. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af vurderingskriterier i Konfigurer kriterier for leverandørevaluering.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Konfigurere kreditorvurderinger for kategorier

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh242562.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Juridisk indkøbsenhed

Vælg den juridiske enhed, du vil vurdere en kreditor for.

Kreditor:

Vælg den kreditor, du vil vurdere.

Kategori:

Vælg en indkøbskategori, du vil vurdere denne kreditor i. Det er kun kategorier, der er godkendt for kreditoren, som vises.

Gennemsnitsvurdering

Den gennemsnitlige vurdering beregnes ved at dividere summen af alle vurderinger med antallet at vurderinger, og der afrundes til nærmeste decimal.

Vurdering

Vælg et af kriterierne for kreditorvurderingen, og vælg derefter en vurdering for kreditoren. I de enkelte organisationer skal standarderne for de enkelte vurderinger defineres. Her vises indstillingerne for vurderinger:

  • 0 - Ukendt

  • 1 - Meget dårlig

  • 2 - Dårlig

  • 3 - Nogenlunde

  • 4 - God

  • 5 - Fortræffelig

  • 6 - Ikke tilgængelig

Se også

Gruppe med kreditorevalueringskriterier (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).