Tilbudsanmodningskladde (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kladder > Tilbudsanmodninger.

Du kan bruge denne form til at forespørge om tilbudsanmodningskladder. Der oprettes en kladde, når du sender, acceptere, afvise eller returnere en Tilbudsanmodning.

Der oprettes en kladde for hver leverandør, en tilbudsanmodning er sendt til.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Om tilbudsanmodninger.

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh242724.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Vis/udskriv

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Kopier visning– Få vist, Konfigurer til udskrivning eller Udskriv en kopi af Tilbudsanmodningen.

  • Oprindelig visning– Få vist, Konfigurer til udskrivning eller Udskriv den oprindelige Tilbudsanmodning.

  • Brug udskriftsstyring– Udskriv igen Tilbudsanmodningen.

Gebyrer

Få vist de gebyrer, der er føjet til den valgte tilbudsanmodning eller de valgte tilbudsanmodningslinjer.

Moms

Få vist momstransaktionerne for den aktuelle tilbudsanmodning.

Send

Send den oprindelige tilbudsanmodning eller en kopi som et XML-dokument.

Lager

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

  • Poster på parti– Få vist de forventede lagertransaktioner for varen på den valgte tilbudsanmodningslinje.

  • Dimensionsvisning– Vælg, hvilke lagerdimensioner der skal vises for varen på den valgte tilbudsanmodningslinje. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere visning af dimensioner.

Hh242724.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Kreditorkonto

Leverandørens id-nummer.

Sags-id

Identifikationsnummeret på tilbudsanmodningen.

Tilbudsanmodning

Det entydige identifikationsnummer på den leverandørspecifikke tilbudsanmodning.

Dato

Den dato, hvor tilbudsanmodningen blev oprettet.

Status

Status for tilbudsanmodningen, da tilbudsanmodningskladden blev oprettet.

Årsag

Den årsagskode, der beskriver, hvorfor tilbudsanmodningen eller linjen i tilbudsanmodningen blev accepteret eller afvist.

Årsagskommentar

En forklaring på, hvorfor en bestemt årsagskode er valgt.

Valuta

Den valutakode, der bruges til tilbudsanmodningen.

Beløb

Det samlede beløb af tilbudsanmodningen.

Kategori

Den indkøbskategori, der er knyttet til produktet på den valgte linje.

Varenummer

Produktets id-nummer på linjen i tilbudsanmodningen.

Produktnavn

Beskrivelsen af produktet.

Status

Status for linjen i tilbudsanmodningen.

Antal

Vareantallet i linjen i tilbudsanmodningen.

Nettobeløb

Det samlede linjebeløb.

Se også

Om tilbudsanmodninger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).