Sender tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger. Vælg en tilbudsanmodning fra listen og derefter klikke på den handlingsrudenunder den Tilbud , og klik på Afsend.

eller

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger. Åbn den Tilbudsanmodning, du vil sende, på listesiden, og derefter klikke på den handlingsrudenunder den Tilbud , og klik på Afsend.

Du kan bruge denne form til at opdatere, sende og udskrive tilbudsanmodninger og svarark til tilbudsanmodninger. Når du sender en tilbudsanmodning, oprettes der en tilbudsanmodningskladde for hver leverandør.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette en tilbudsanmodning

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh209711.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Ny

Opret en ny tilbudsanmodning.

Slet

Slet de valgte linjer i en tilbudsanmodning, før du sender tilbudsanmodningen.

Parametre

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Status – Vælg tilbudsanmodningslinjer, der skal sendes:

  • Alle– Send alle linjer i en Tilbudsanmodning.

  • Oprettet– Send kun linjer i Tilbudsanmodningen med statussen Oprettet.

  • Afsendt– Send kun linjer i Tilbudsanmodningen med statussen Afsendt.

 • Vælg senere– Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bestemme, hvilke linjer der skal sendes, når du opretter et batchjob til afsendelse af tilbudsanmodninger.

Udskriv

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Udskriv

  • Løbende – Udskriv oplysningerne, inden systemet er blevet opdateret.

  • Efter – Udskriv oplysningerne, efter systemet er blevet opdateret.

 • Udskriv tilbudsanmodning– Udskriv Tilbudsanmodningen, når den er sendt. Du skal markere dette afkrydsningsfelt, før du vælger nogen af nedenstående udskriftsindstillinger:

 • Udskriv svarark for tilbudsanmodning– Vælg for at udskrive svararket til Tilbudsanmodningen sendes til kreditorer.

 • Udskriv priser/beløb i tilbudsanmodning– Vælg for at udskrive priser og beløb i Tilbudsanmodningen.

 • Brug destination for udskriftsstyring – Vælg udskrivningsindstillinger. Klik på Avancerede udskriftsindstillinger for at angive printerdestination og udskriftslayout.

Indstillinger for genberegning

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Brug kreditor til genberegning af priser– Vælg, om du vil medtage kreditorspecifikke oplysninger om priser, rabatter og valuta i svaret på tilbudsanmodningen. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, indeholder svaret på tilbudsanmodningen de samme data som tilbudsanmodningen om sprog, momsgruppe, SE-nummer og virksomhedsnummer. Disse elementer kopieres fra kreditorprofilen.

  Pris (inkl. moms), leveringsmåde, leveringsbetingelser, økonomiske dimensioner, betaling, betalingsmetode og valuta kopieres også fra kreditorprofilen, hvis du ikke angiver disse oplysninger i tilbudsanmodningen.

 • Brug kreditorspecifikke vareoplysninger– Vælg for at tilføje varenummeret og beskrivelse af varen, der er tildelt af leverandøren til svaret på tilbudsanmodningen. Hvis leverandøren ikke har tildelt et varenummer eller en varebeskrivelse, kopieres oplysningerne fra tilbudsanmodningen til svaret på tilbudsanmodningen.

Vælg

Åbn den Forespørgsel form, hvor du kan vælge en forespørgsel for at filtrere tilbudsanmodninger og Svarark til linjerne. Du kan finde flere oplysninger om forespørgsler i Forespørgsel (form).

Indstillinger

Åbn den Printeropsætning formen og derefter vælge printerindstillinger for en Tilbudsanmodning.

Batch

Åbn den Batchbehandling form, hvor du kan vælge detaljerne for behandling af en gruppe tilbudsanmodninger som batch. Du kan finde flere oplysninger om batches i Sende et batchbehandlingsjob fra en form.

Hh209711.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Leverandørportal

Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at leverandøren har adgang til leverandørportalen.

Publicer på websteder

Angiver, at tilbudsanmodningen refererer til en webstedsadresse, hvor leverandøren kan svare online på tilbudsanmodningen.

Linjetype

Angiver, om linjen er for en lagervare eller for et produkt fra en indkøbskategori:

 • Vare − En lagervare, der er sporet i Microsoft Dynamics AX.

 • Kategori – Et produkt, der er valgt fra en indkøbskategori.

Nettobeløb

Prisen efter fradrag af evt. rabatter.

Se også

Tilbudsanmodningskladde (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).