Opdater linjer i tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Indkøbs- og forsyningsparametre. Klik på Tilbudsanmodning i ruden til venstre i formen Indkøbs- og forsyningsparametre. Klik derefter på Opdater linjer i tilbudsanmodning.

Du kan bruge denne form til at angive, om linjer i tilbudsanmodninger og svarlinjer i tilbudsanmodninger skal opdateres automatisk, når du foretager ændringer i hovedet til tilbudsanmodninger og i hovedet til svaret på tilbudsanmodninger.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition.

Opgaver, der anvender denne form

Definer svar på en tilbudsanmodning

Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition

Oprette en tilbudsanmodning

Felter

Vælg en af følgende indstillinger i hvert felt:

Aldrig

Linjerne opdateres ikke, når hovedet i tilbudsanmodningen opdateres.

Altid

Linjerne opdateres automatisk, når hovedet i tilbudsanmodningen opdateres.

Prompt

Når meddelelsen vises, kan du vælge, om linjerne skal opdateres.

Bemærk

Den Momsgruppe gælder kun for svar på tilbudsanmodninger.

Se også

Om tilbudsanmodninger

Felter til standardsvar på tilbudsanmodning (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).