Godkendelse af kreditorkategori (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Vælg en anmodning af typen Anmodningstype under Kategori på listesiden Kreditoranmodninger, og klik derefter på Rediger.

eller

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kategorianmodninger, der afventer godkendelse. Vælg en anmodning på listesiden Kategorianmodninger, der afventer godkendelse, og klik derefter på Rediger.

Du kan bruge denne form til at gennemgå og svare på følgende:

  • Anmodninger, der er sendt af eksisterende leverandører, som ønsker godkendelse til at gøre forretninger i flere indkøbskategorier

  • Bekræftelser fra leverandører om, at de kan levere produkter i de yderligere indkøbskategorier, der er angivet af en medarbejder i en anmodning om udvidelse af kategori

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra kreditorer

Hh227618.collapse_all(da-dk,AX.60).gifEksempler

Dit firma, Fabrikam, har to virksomhedsenheder: Fabrikam 10 og Fabrikam 20. Fabrikam 10 køber produkter fra Contoso, leverandør i kategori A og B. Contoso kan også levere produkter i kategori C, men er ikke godkendt til denne kategori. På leverandørportalen sender Contoso en anmodning om udvidelse af leverandørkategori, hvor de beder om at blive godkendt til at levere produkter i indkøbskategori C. Indkøberen gennemgår anmodningen på listesiden Kategorianmodninger, der afventer godkendelse i Microsoft Dynamics AX-klienten.

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh227618.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Generelt

Få vist generelle oplysninger om leverandørkategorianmodningen og den leverandør, der refereres til i anmodningen. Du kan også angive en årsag til afvisningen af en anmodning.

Kreditoroplysninger

Få vist adresse- og kontaktoplysninger om leverandørfirmaet.

Oplysninger om kontaktperson

Få vist adresse- og kontaktoplysninger vedrørende kontakter i leverandørfirmaet. Disse kontakter er angivet som kontakter i leverandørprofilen. Leverandøradministratoren kan sende en brugeranmodning for at give en leverandør kontaktadgang til leverandørportalen.

Kategorioplysninger

Få vist de indkøbskategorier, der er angivet i anmodningen.

  • Hvis anmodningen er startet af en medarbejder, er disse de yderligere kategorier, hvor medarbejderen anmoder om godkendelse af leverandøren til at blive forretningspartner. På dette stadie er medarbejderens anmodning godkendt, og leverandøren bekræfter, at de er i stand til at fungere som forretningspartner inden for disse indkøbskategorier.

  • Hvis anmodningen er sendt af en leverandør, er disse de yderligere kategorier, hvor leverandøren anmoder om at blive godkendt til at blive forretningspartner.

Spørgeskemaoplysninger

Få vist spørgeskemaer, som leverandøren har udfyldt som del af kategorianmodningen.

Hh227618.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Svar

Få vist leverandørens svar i det udvalgte spørgeskema.

Resultatrapport

Få vist et oversigt i form af et søjlediagram for resultaterne af spørgeskemaet.

Svarrapport

Få vist leverandørsvarene i det udvalgte spørgeskema.

Forkerte svar

Få vist leverandørens forkerte svar i det udvalgte spørgeskema.

Hh227618.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Gruppe

Den leverandørgruppe, som leverandøren er tildelt.

Startet af

Den part, der sendte den første kategorianmodning.

  • Kreditor – Anmodningen blev sendt af leverandøren i leverandørportalen.

  • Medarbejder – Anmodningen blev sendt af en medarbejder i portalen Medarbejderydelser.

Årsagskode

Vælg den årsagskode, der angiver, hvorfor anmodningen blev godkendt eller afvist. Du kan finde oplysninger om årsagskoder i Årsager (form).

Årsagskommentar

Angiv en kommentar for at forklare, hvorfor anmodningen blev godkendt eller afvist.

Betalingsbetingelser

Den betalingsbetingelse, som leverandøren har accepteret.

Valuta

Den primære valuta, som leverandøren gør forretninger i.

Kategorinavn

De indkøbskategorier, som leverandøren anmoder om at gøre forretning i.

Beskrivelse

En beskrivelse af den indkøbskategori, som leverandøren anmoder om at gøre forretning i.

Kategoristatus

Leverandørens status i den angivne indkøbskategori.

  1. Godkendt – Leverandøren har tilladelse til at gøre forretninger i indkøbskategorien.

  2. Foretrukne – Dit firma foretrækker den pågældende leverandør frem for andre godkendte leverandører i indkøbskategorien.

    De foretrukne leverandører har favorable prisaftaler med indkøbsorganisationen. Indkøbsorganisationen opfordrer medarbejderne til at købe hos de foretrukne leverandører i stedet for godkendte leverandører, når det er muligt.

Se også

Oversigt over anmodninger om leverandørkategorier

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).