Anmodning om kreditorkategori (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Vælg en anmodning af typen Anmodningstype under Kategori på listesiden Kreditoranmodninger, og klik derefter på Rediger.

eller

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger, der afventer godkendelse.

Dobbeltklik på en anmodning af anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger, der afventer godkendelse.

Du kan bruge denne form til at gennemse og svare på medarbejderanmodninger om at give kreditorer tilladelse til at gøre forretninger i flere indkøbskategorier.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh227509.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Generelt

Få vist generelle oplysninger om kreditorkategorien og den kreditor, der refereres til i anmodningen. Du kan også angive en årsag til afvisningen af en anmodning.

Kreditoroplysninger

Få vist adresseoplysninger om kreditoren.

Oplysninger om kontaktperson

Få vist kontaktoplysninger om kreditoren.

Kategorier

Få vist de indkøbskategorier, som medarbejderen anmoder om, at kreditoren skal føjes til.

Forretningsberettigelse

Få vist den forretningsberettigelse, som medarbejderen har angivet ved indsendelse af anmodningen om udvidelse af kategorien.

Hh227509.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Adressekartotek

Opret eller opdater adresser for leverandøren i adressekartoteket.

Hh227509.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Navn på klargører

Navnet på den medarbejder, som har sendt anmodningen.

Titel

Stillingsbetegnelsen for den medarbejder, som har sendt anmodningen.

Navn på anmoder

Navnet på den medarbejder, som anmodningen er sendt på vegne af.

Titel

Stillingsbetegnelsen for den medarbejder, som anmodningen er sendt på vegne af.

Årsagskode

Vælg den årsagskode, der angiver, hvorfor anmodningen blev godkendt eller afvist. Du kan finde oplysninger om årsagskoder i Årsager (form).

Årsagskommentar

Angiv en kommentar for at forklare, hvorfor anmodningen blev godkendt eller afvist.

Kategorinavn

Den indkøbskategori, som medarbejderen har anmodet om, at kreditoren skal have tilladelse til at gøre forretninger i.

Beskrivelse

Beskrivelsen af den indkøbskategori, som kreditoren anmoder om at gøre forretninger i.

Kategoristatus

Kreditorens status i den angivne indkøbskategori. Statusangivelserne omfatter følgende:

  • Godkendt – Kreditoren har tilladelse til at gøre forretninger i indkøbskategorien.

  • Foretrukne – Din organisation foretrækker den pågældende leverandør frem for andre godkendte leverandører i indkøbskategorien.

    De foretrukne leverandører har typisk en bedre prisaftale med indkøbsorganisationen. Indkøbsorganisationen opfordrer medarbejderne til at købe hos de foretrukne leverandører i stedet for godkendte leverandører, når det er muligt.

Type aktivitet og berettigelse

Medarbejderens forretningsberettigelse for at udvide denne leverandør til flere kategorier.

Har du set på eksisterende leverandører?

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, har medarbejderen gennemset eksisterende kreditorer, før anmodningen sendes.

Årsag til præference i forhold til eksisterende leverandører

Medarbejderens årsag til at foretrække at gøre forretninger med den ønskede leverandør frem for en eksisterende leverandør.

Anslået startdato for aktiviteten

Den dato, medarbejderen forventer at starte arbejdet med den valgte leverandør.

Værdi af første ordre

Den forkalkulerede værdi af den første ordre hos kreditoren.

Forventet forretningsvolumen de næste 12 måneder

Den forkalkulerede værdi af det samlede beløb af de forretninger, som medarbejderen forventer at gøre med kreditoren i løbet af de næste 12 måneder.

Forventet antal transaktioner de næste 12 måneder

Det forkalkulerede antal transaktioner, som medarbejderen forventer at afslutte med kreditoren i løbet af de næste 12 måneder.

Engangsleverandør

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, forventer medarbejderen kun at købe produkter hos leverandøren én gang i den valgte kategori.

Kun bud

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, har leverandøren sendt købstilbud, men medarbejderen har ikke købt noget af kreditoren.

Se også

Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).