Prisfastsættelse for Intelligent Recommendations

Senest opdateret: 6. november 2021

Overblik over prisfastsættelse

Indfri din organisations anbefalingsbehov og -budget med konkurrencedygtig prisfastsættelse baseret på betaling efter forbrug til oprettelse af AI-modeller og levering af anbefalingsresultater i stor skala.

Levering

Du skal betale for de anbefalingsanmodninger (transaktioner) i realtid, der behandles pr. område af tjenesten til Intelligent Recommendations for hver serviceslutpunkt for hver time, hvor transaktionerne optælles i TPS-Hour-enheder og ved hjælp af tabellen med differentierede priser.

Standard- og Premium-anmodninger måles separat (se appendiks for at få detaljer om Standard- og Premium-funktioner).

TPS-Hour Standardpris pr. TPS-Hour Premium-pris pr. TPS-Hour
Op til 20.000 pr. område 0,20 USD 0,40 USD
Næste 180.000 pr. område 0,10 USD 0,30 USD
Over 200.000 pr. område 0,05 USD 0,20 USD

Under klargøring af en konto bliver du bedt om at konfigurere den "forudtildelte kapacitet" for hver serviceslutpunkt til optimalt fungerende transaktioner pr. sekund (TPS) for at sikre korrekte SLA'er, og at serviceslutpunktet kan håndtere det allokerede antal transaktioner pr. sekund.

Beregningen af antallet af transaktioner, der håndteres af serviceslutpunktsforekomsten i løbet af en time, tager det MAKSIMALE (det faktiske antal modtagne forespørgsler og den forudtildelte kapacitet) antal transaktioner hvert sekund og opsummerer dette tal for hele timen.

Hvis du bruger flere modelleringsforekomster på den samme konto til Intelligent Recommendations, behandles alle anbefalingsanmodninger som Premium-transaktioner.

Modellering

Du skal betale for de modelleringsberegningstimer, der bruges på at oplære AI-ML-modellen.

Det nøjagtige antal forbrugte modelleringstimer afhænger af størrelsen på dine data og dit katalog, den type funktioner og lister, du modellerer, og den hyppighed, du modellerer dem med.

Der findes to modelleringstyper – Standard og Premium.

Modelleringstimerne for Standard og Premium optælles separat og debiteres på forskellige måder (se appendikset for at få detaljer om Standard- og Premium-funktioner).

 • Standardmodellering/timepris = 0,24 USD

 • Premium-modellering/timepris = 0,50 USD

Der skal som minimum bruges to (2) modelleringstimer om dagen pr. modelleringsforekomst.

Når modelleringsressourcerne er inaktive eller bliver slettet, skal du ikke længere betale.

Gratis prøveversion

Du kan klargøre tjenesten til Intelligent Recommendations med en (1) modelleringsforekomst og en (1) serviceslutpunktsforekomst med forudtildelt kapacitet, der er angivet til en (1) TPS.

Du kan bruge tjenesten gratis i prøvetilstand i tre (3) måneder. Prøveperioden slutter også, hvis du klargør mere end én modellerings- eller serviceslutpunktsforekomst, eller hvis du bruger serviceslutpunktsforekomster, hvor den forudtildelte kapacitet er angivet til mere end én (1) TPS.

Premium- og standardfunktioner

Premium-funktioner

 • Lignende looks
 • Hent looket
 • Lignende tekst (NLP)
 • Flere modelleringsforekomster for én (1) konto til Intelligent Recommendations

Standardfunktioner

 • Tilpassede valg til dig
 • Personer, der gør dette, gør også ofte dette
 • Næste bedste handling
 • Ofte købt sammen
 • Sessionsbaserede valg i realtid til dig
 • Nyt
 • Populære
 • Trending

Priseksempel

Dette er et eksempel på en virksomhed, der bruger intelligente anbefalinger til at foreslå relevante varer til en bruger via forskellige oplevelser. Antag, at virksomheden bruger en enkelt standardkonto og -model til intelligente anbefalinger, der som standard og automatisk oplæres én gang om dagen.

I denne tabel vises de månedlige omkostninger i henhold til forskellige foruddefinerede kapacitetsværdier, der er angivet for serviceslutpunkter, for alle forespørgsler af standardtypen. Omkostningerne nedenfor er i USD og omfatter anslåede modelleringsomkostninger på 300 USD.

Forudtildelt kapacitet for serviceslutpunkt Samlede månedlige omkostninger
5 1.020 USD
10 1.420 USD
15 1.780 USD
20 2.140 USD
30 2.860 USD
50 4.300 USD
100 6.300 USD
200 9.900 USD
500 20.700 USD