Dataobjekter for konfigurationer af anbefalinger

Denne artikel giver vejledning om, hvordan du konfigurerer dataobjekter til konfiguration af anbefalinger i datakontrakten til Intelligent Recommendations.

Gennemgang af dataobjekter

Et dataobjekt er et sæt af en eller flere datatekstfiler, der hver især har en liste over kolonner (også kaldet attributter) og rækker, der indeholder de faktiske dataværdier.

Intelligent Recommendations definerer logiske grupper af dataobjekter, som har deres egne formål.

Bemærk

Dataobjekter er valgfrie, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, hvilket betyder, at deres data kan være tomme eller mangle.

Gå til hele listen over dataobjekter

Introduktion til dataobjekt til konfiguration af anbefalinger

Anbefalingskonfigurationen indeholder alle konfigurationsparametre til Intelligent Recommendations. Her kan du tilpasse funktionsmåden for Intelligent Recommendations i overensstemmelse med dine forretningsbehov ved at aktivere eller deaktivere scenarier, der er relevante for din virksomhed.

Der findes i øjeblikket fem understøttede konfigurationsparametre, der kan aktiveres eller deaktiveres for dit abonnement:

Konfigurationsnøgle Standardværdi Beskrivelse
TrendingListMaxAgeDays 18250 Et heltal, der angiver den maksimale alder (i dage) for varer, der kan opfattes som kandidater til anbefalingslisten RecoTrending.
TrendingListTransactionsIntervalDays 18250 Et heltal, der angiver det antal dage, der kan ses tilbage, når anbefalingslisten RecoTrending genereres.
BestSellingListTransactionsIntervalDays 36500 Et heltal, der angiver det antal dage, der kan ses tilbage, når anbefalingslisten RecoBestSelling genereres.
PersonalizationEnabled False En boolesk værdi, der angiver, om Intelligent Recommendations skal komme med tilpassede anbefalinger til dine brugere. Når værdien er False, deaktiveres følgende scenarier: brugervalg, herunder valg, der er baseret på seneste køb og valg, der er baseret på hele brugerhistorikken. Derudover deaktiveres finjusteringen af 'RemoveUserHistory', når denne værdi angives til False. Hvis du har spørgsmål vedrørende overholdelse af GDPR, skal du kontakte teamet for Intelligent Recommendations. Du kan åbne en supportanmodning via din Azure-portalkonto eller ved at sende en mail til irdevhelp@microsoft.com.
ItemIdAsGuid False En boolesk værdi, der angiver, om alle vare-id'er i alle dataobjekter bruger et GUID-format.

Der findes kun ét dataobjekt i gruppen Konfiguration af anbefaling.

Konfiguration af anbefaling

Navn på dataobjekt:Reco_Config

Beskrivelse: Konfiguration af anbefaling

Attributter:

Navn Datatype Obligatorisk Standardværdi Ugyldig funktionsmåde for værdi Kommentarer
Key Streng(64) Ja Leveringspost Understøtter i øjeblikket kun de fem angivne værdier i Dataobjekter for konfigurationer af anbefalinger. Længden er begrænset til 64 tegn.
Værdi Streng(256) Ja Leveringspost Længden er begrænset til 256 tegn.

Retningslinjer:

  • Ikke-understøttede nøgler ignoreres.

  • I forbindelse med nøgler, der vises mere end én gang, bruges kun én af værdierne, og de andre ignoreres.

  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i nøgler.

  • Du kan kun angive de nøgler, som du eksplicit vil angive en værdi for. Hvis der mangler en nøgle, bruges standardværdien som angivet tidligere.

Eksempeldata:

Overskrifter vises kun for nemheds skyld og bør ikke være en del af de faktiske data.

Key Værdi
TrendingListMaxAgeDays 18250
TrendingListTransactionsIntervalDays 18250
BestSellingListTransactionsIntervalDays 36500
PersonalizationEnabled True
ItemIdAsGuid False

Her er de foreslåede standardværdier for dette dataobjekt i CSV-format:

  • TrendingListMaxAgeDays,18250

  • TrendingListTransactionsIntervalDays,18250

  • BestSellingListTransactionsIntervalDays,36500

  • PersonalizationEnabled,True

  • ItemIdAsGuid,False

Gå til hele listen over dataobjekter

Se også

Oversigt over datakontrakt
Tabel over tilknytning af dataobjekter
Katalogdataobjekter
Interaktionsdataobjekter
Dataobjekter for eksterne lister
Dataobjekter for fravalgte brugere
Dataobjekter for forbedring af anbefalinger
Dataobjekter for tilknytning af billede til vare
Intelligent Recommendations-API
Startvejledning: Konfigurer og kør Intelligent Recommendations med prøvedata