Vis Detailindsigt i Store Operations Assist

Detailindsigt er et Power BI-kompatibelt dashboard, der giver en omfattende og relevant visning af driften til butikschefen eller distriktschefen. Denne visning medfører i øjeblikket, at dataene bliver vist på tværs af opgaver, og den giver en visning til de butikker/afdelinger, der klarer sig godt, og planer for de butikker/afdelinger, hvor der er behov for ekstra fokus.

Vælg Detailindsigt under Avanceret analyse for at få adgang til avancerede Power BI-rapporter.

Billedet viser, hvordan du åbner siden Detailindsigt.

Butikshandlinger-fane

Fanen Lagerhandlinger indeholder en visning af alle opgaver i hele organisationen. Du kan få vist opgaver, der er specifikke for de respektive afdelingers status og prioritet. Fanen Lagerhandlinger indeholder fem nøgleafsnit:

Dagens højdepunkter

I billedet vises status for opgaver fra i dag.

Dette afsnit indeholder status for opgaver som:

 • Opgaver, der er åbne fra i dag
 • Opgaver, der forfalder i dag (hvor fuldførelsesdatoen er i dag)
 • Opgaver, der er fuldført i dag
 • Opgaver, der venter på at blive gennemset (af brugeren)

Der kan klikkes på hvert enkelt felt, og du kommer til den bestemte visning, f.eks. fører feltet for 'Forfalder i dag' dig til siden Åbne opgaver med listen over opgaver, hvor forfaldsdatoen er i dag.

Opgavestatus

I billedet vises status for opgaver fra og med den pågældende tidsperiode.

Den øverste halvdel af rapporten med opgavestatus indeholder opgavestatus pr. dags dato/denne uge/denne måned og en sammenligning i forhold til den samme periode tidligere. Du kan vælge perioden via filterindstillinger. Hvis du vælger 'I dag', foretager rapporten en sammenligning med gårsdagens data, og når du vælger 'Denne uge', foretager rapporten en sammenligning med dataene for sidste uge.

Nederste halvdel af rapporten med opgavestatus indeholder antallet af opgaver, der er kategoriseret i statussen 'Åben', 'Fuldført' og 'Annulleret'. Hvert af disse tal er yderligere opdelt i to dele for at analysere, om handlingen blev fuldført før eller efter forfaldsdatoen.

Vise registrering

På billedet vises den afvigende registreringsrapport.

Rapporten Outlier Detection giver indsigt i opgavetællingen på tværs af forskellige afdelinger over en bestemt tidsperiode og identificerer også eventuelle uregelmæssigheder, der findes i dataene. Rapporten giver mulighed for intuitive handlinger og yderligere analyse baseret på de fremhævede uregelmæssigheder. Opgaveantal og respektive registrering af uregelmæssigheder kan ske 'Af startet'-dato, 'Senest fuldført' eller 'Af taget tid' for fuldførelse af opgaver. Rapporten Outlier Detection hjælper dig med at identificere eventuelle mønstre, der viser sig at være anderledes, afvigende eller afvigende i data efter opgaveantal ved at anvende forskellige perspektiver.

Denne rapport er baseret på funktionen til registrering af uregelmæssigheder i Power BI. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer til registrering af uregelmæssigheder og respektive varianter, ved at bruge Power Admins til at referere til registrering af uregelmæssigheder.

Opgavetype

I billedet vises opgavens opdeling på baggrund af typen.

Rapporten med opgavetyper indeholder en opdeling af opgaven baseret på typen, dvs. planlagte, ad hoc- eller relaterede opgaver. Du kan filtrere for at vælge Butik, Afdeling, Status (for opgave), Prioritet (for opgave), 'Fra'- og 'Til'-datointerval (med udgangspunkt i planlagte startdatoer).

Fuldførelseshastigheden for opgaver % efter dato/område/lager/afdeling

Rapporten Fuldførelseshastighed for opgaver indeholder en visning af opgaver, der fuldføres på tværs af organisationen. I denne rapport vises fuldførte procentdele af opgaver, med andre tal for antal fuldførte opgaver (baseret på den faktiske slutdato/det antal opgaver, der forfalder).

I billedet vises diagrammet over fuldførelse af opgaver.

Der findes fire faner i denne rapport, og under hver fane vises liggende søjlediagram med en specifik aggregering af data:

 • Efter dato: I denne visning kan du se en bjælke for hver dag baseret på filtervalget. Hver bjælke udfyldes procentvis for den pågældende dag.
 • Efter område: I denne visning kan du se en bjælke for hvert område baseret på filtervalget. Hver bjælke indeholder den procentdel, hvor opgaven er fuldført, samlet på områdeniveau. I området vises alle afdelinger af typen organisation eller branche, og der vises data baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.
 • Efter lager: I denne visning kan du se en bjælke for hvert lager baseret på filtervalget. Hver bjælke indeholder den procentdel, hvor opgaven er fuldført, samlet på lagerniveau. Denne rapport viser alle afdelinger af typen lager, og der vises forretningsenheder baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.
 • Efter afdeling: I denne visning kan du se en bjælke for hver afdeling baseret på filtervalget. Hver bjælke indeholder den procentdel, hvor opgaven er fuldført, samlet på afdelingsniveau. Denne rapport viser alle afdelinger af typen afdeling, og der vises kun forretningsenheder baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.

Detaljeadgang til opgaveantal

Rapporten Detaljeadgang til opgaver indeholder en visuel repræsentation af data, der vedrører det samlede antal opgaver, så du kan analysere og undersøge den på tværs af forskellige variabler, f.eks. Prioritet, Type, Ejer, Ejende afdeling og Status. Afhængigt af dit valg samler rapporten automatisk dataene, og du kan analysere ned yderligere i variablerne i den ønskede rækkefølge. Denne rapport er nyttig til udførelse af ad hoc-tælling og udførelse af rodårsagens analyse af opgaveantal, den tid, der er taget osv.

Selvom rapporten leveres med forudkonfigurerede enheder, har Power BI-administratorer mulighed for at definere deres egne variabler i overensstemmelse med organisationens specifikke evalueringskrav. Denne tilpasningsfunktion gør det muligt for organisationer at tilpasse rapporten til deres særlige behov og få indsigt, der er mest relevant for dem.

Ved hjælp af de forskellige variabler kan du intuitivt bruge alle værdier til at analysere ned til yderligere data.

I billedet vises detaljeadgangsrapporten for opgaveantal.

Ud over variablerne for variabler, indeholder visningen også 'Kunstig intelligens'-baserede opdelinger, f.eks.:

 • Høj værdi: Tager alle tilgængelige felter i betragtning og bestemmer, hvilke data der skal foretages detailudledning i for at få den højeste værdi af den måling, der analyseres.
 • Lav værdi: Tager alle tilgængelige felter i betragtning og bestemmer, hvilke data der skal foretages detailudledning i for at få den laveste værdi af den måling, der analyseres.

Ved hjælp af de forskellige variabler kan du intuitivt bruge alle værdier til at analysere ned til yderligere data, som vist:

I billedet vises variabler, der bruges i detaljeadgangsrapporten for opgaver.

Denne rapport er baseret på funktionen til Dekompositionstræ i Power BI. Du kan finde flere oplysninger i Dekompositionstræ.

SP og SV

Rapporten SP&SV giver mulighed for at undersøge data ved hjælp af forespørgsler på naturlige sprog. Du kan skrive dit spørgsmål på hverdagssproget i det angivne spørgsmålsfelt SP og SV. Rapporten forstår intelligent de ord, du bruger, og den bestemmer, hvor og datasæt der skal søges efter svaret. SP og SV hjælper dig også med at udforme dit spørgsmål ved at tilbyde automatisk udfyldelse, restatement-forslag og andre tekstmæssige og visuelle hjælpemidler.

Hvis du f.eks. vil se opdelingen efter samlet antal opgaver, skal du skrive 'samlet antal opgaver', og Q,&A vil automatisk anbefale de grupperingstyper, der kan udføres på baggrund af systemdataene.

På dette billede vises rapporten SP og SV.

Når du vælger en af de anbefalede muligheder, f.eks. aktivitetsstatus, leverer systemet en øjeblikkelig Power BI-rapport med en visuel visning.

Billedet viser Power BI-rapporten på baggrund af den valgte gruppering.

Du kan også ændre visningen og vælge typen af Power BI-diagram efter behov.

På billedet vises Power BI-rapporten valgt efter type.

Du kan finde flere oplysninger om denne rapport og relaterede visualiseringer under Bruge Power BI SP og SV.

Annulleringshastigheden for opgaver % efter dato/område/lager/afdeling

Rapporten Annulleringshastighed indeholder en oversigt over opgaver, der annulleres manuelt eller automatisk annulleres, på tværs af organisationen. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk annullering af opgaver.

Automatisk annulleret % giver procentvis annullering af opgaver, der udføres automatisk, dvs. procentdel af (antal opgaver, der automatisk annulleres/antal fuldførte eller annullerede opgaver).

Manuelt annulleret % giver procentvis annullering af opgaver, der udføres manuelt, dvs. procentdel af (antal opgaver, der manuelt annulleres/antal fuldførte eller annullerede opgaver).

I billedet vises diagrammet over annullering af opgaver.

Du kan se fire faner i denne rapport, og under hver fane vises liggende søjlediagram med en specifik aggregering af data, med en bjælke for henholdsvis automatiske annullerede opgaver og opgaver, der annulleres manuelt:

 • Efter dato: I denne visning kan du se to søjler for hver dag. Det antal dage, der vises, afhænger af filtervalget.
 • Efter område: I denne visning kan du se to bjælker for hvert område baseret på filtervalget. Hver bjælke indeholder den procentdel, hvor opgaven er fuldført, samlet på områdeniveau. I området vises alle afdelinger af typen organisation eller branche, og der vises data baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.
 • Efter lager: I denne visning kan du se to bjælker for hvert lager baseret på filtervalget. Denne rapport viser alle afdelinger af typen lager, og der vises kun forretningsenheder baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.
 • Efter afdeling: I denne visning kan du se to bjælker for hver afdeling baseret på filtervalget. Denne rapport viser alle afdelinger af typen afdeling, og der vises kun forretningsenheder baseret på den adgang, der er givet til brugerrollen.

Fanen Oversigt over undersøgelsessvar

I Detailindsigt kan du få vist alle de responser, der gives på bestemte opgaver, i en intuitiv Power BI rapport 'Oversigt over undersøgelsessvar'. Svarene aggregeres på tværs af en bestemt opgave og på spørgsmålsniveau.

Billedet viser fanen oversigt over undersøgelsessvar.

Butikschefer og distriktschefer kan få vist responserne samlet på baggrund af deres respektive sikkerhedsadgang. Butikschefen for Butik A kan f.eks. få vist responset på en bestemt opgave på tværs af de associerede butiksmedarbejdere på butiksniveau. Den distriktschef, der leder Butik A, Butik B og Butik C, kan se svarene samlet på tværs af alle butikker eller på tværs af den enkelte butik, afhængigt af deres filtervalg.

Hvis du vil have vist det aggregerede svar, skal du filtrere denne rapport ud fra 'Plan' og 'Opgavekonfiguration' for at få vist det svar, der er specifikt for opgaven. Du kan vælge opgaveinstallationen direkte, eller du kan vælge den, når du har filtreret planen.

Bemærk!

Der kan kun vælges én plan og én opgavekonfiguration i forhold til den pågældende plan ad gangen for at sikre en sammenhængende visning på tværs af sammenlægning.

Du kan filtrere på 'Afdeling' for at få en samlet visning, der er specifik for afdelingen. Afdelingens synlighed er baseret på rollebaseret adgang.

Du kan også filtrere på basis af dato for at få vist respons for et bestemt datointerval. Hvis der ikke vælges en bestemt dato, vises alle responser for den bestemte opgavetype. Når du har valgt en opgave, vælges datofilteret automatisk på baggrund af første dato og sidste dato for responset som felterne 'Fra' og 'Til'.

I rapporten oversigt over undersøgelsessvar vises listen over spørgsmål og deres svar, der er opgjort i listeformat i venstre side.

Oversigtsdashboardet for undersøgelsessvar viser også opgavers status i forhold til en bestemt opgavekonfiguration cirkeldiagram øverst til højre.

Du kan vælge et hvilket som helst bestemt spørgsmål for at få vist en søjlediagramvisning for det pågældende spørgsmål i højre side. Grafen indeholder en samlet visning af de modtagne svar på det pågældende spørgsmål. Rapporten gør det muligt for lagerbestyrerne at træffe beslutninger om strategiske handlinger eller handlinger på baggrund af resultatet.