Bruge brugerdefinerede dimensioner i beregninger

Du kan bruge brugerdefinerede dimensioner i beregningsmodellerne. Hvis der bruges brugerdefinerede dimensioner i objektet, når der skrives PowerFx-udtryk, foreslås de via IntelliSense. Du kan f.eks. bruge brugerdefinerede dimensioner i betingelses-, beregnings- og rapporteringshandlinger.

Hvis du allerede har defineret og tilpasset data med brugerdefinerede mål, kan IntelliSense vejlede dig, når du designer en betingelses- eller beregningshandling.

IntelliSense-forslag:

09.

Brugt i betingelsesbaseret handling:

10.

Brugt i beregningshandling:

11.

Bemærk

Der udføres ingen typevalidering under design, og beregninger mislykkes med inkompatible typer, f.eks. hvis der bruges en streng i numeriske udtryk.

Se også

Udvide Cloud for Sustainability-datamodellen med brugerdefinerede dimensioner
Dashboard for brugerdefinerede dimensioner