Dashboard for vedvarende energi

Dasboardet Vedvarende energi indeholder en oversigt over vedvarende energ, dens kilder til kontrakttypen.

Filtrere efter rapporteringsperiode, regnskabsmetode eller organisationshierarki

Filtrer dashboardet efter rapporteringsperiode og regnskabsmetode.

Filtrer dashboardet efter organisationshierarki.

Få vist statistikoversigt

Få vist oversigtsstatistik i venstre felt. Disse statistiske data omfatter vedvarende energi som en samlet procentdel af den anvendte energi, der blev brugt for den valgte rapporteringsperiode i forhold til den foregående periode. Feltet viser også procentdelen af vedvarende energi efter kildetype, f.eks. sol, vind og vand.

Feltet indeholder tre faner: Vedvarende energi, Vedvarende energi efter kilde og Vedvarende energi efter kilde (kurvediagram). Hver fane indeholder en til/fra-kontakt, som du kan bruge til at få vist en sammenligning efter år. Når til/fra-kontakten er deaktiveret, vises dataene for den valgte rapporteringsperiode i en månedlig visning. Når til/fra-kontakten er slået til, vises der data for alle rapporteringsperioder.

Vis detaljer

Feltet nederst til venstre vises vedvarende energi efter kontrakttype. Den angiver den vedvarende energi i den relevante måleenhed, f.eks. kilowatt-time (kWh), og procentdelen af vadvarende energi.

Få vist data efter land/område, afdeling eller facilitet

Dette felt har tre faner: Efter land/område, Efter afdeling og Efter facilitet. Hver fane viser vedvarende energi for den tilsvarende afgrænsning af data.