Faktorbaserede beregninger af vandintensitet (forhåndsversion)

Vigtigt

Nogle eller alle af disse funktioner, der er angivet i dette emne, er tilgængelige som del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionerne kan ændres.

Vandestimater og -beregninger gør det muligt for organisationer med delvise målte data eller faciliteter uden tilstrækkelig instrumentation at estimere og rapportere mængden af vandforbrug ved hjælp af faktorer for vandintensitet.

Med denne metode kan du estimere det vand, der trækkes ud eller udledes, på baggrund af formler for vandintensitet. Denne metode bruger følgende ligning til at estimere vandmængden:

Estimeret vandmængde = Faktor x input

Denne formel gælder for en kombination af en facilitets- og vandtransaktionstype (udtrækning eller udledning) med følgende beskrivelser:

  • Faktor: Den vandintensitetsfaktor, der bruges til at konvertere input til en vandmængde for en facilitet. Den repræsenterer den mængde vand, der trækkes ud eller udledes pr. inputenhed pr. tidsperiode. Faktoren er typisk baseret på en faktortilknytning, f.eks. antallet af kGallons, der trækkes ud fra vandkilder pr. kvadratmeter i et kontor. 

  • Input: Den numeriske værdi for en facilitet, der skal bruges sammen med faktoren til at estimere det vand, der trækkes ud eller udledes fra faciliteten. Du kan f.eks. multiplicere det samlede antal kvadratmeter i et kontor med kGallons pr. kvadratmeter pr. måned for at estimere det vand, der trækkes ud af en facilitet. Det kan også være det vand, der trækkes ud eller udledes af faciliteten. Det vand, som udledes af en facilitet, kan f.eks. være en procentdel af det vand, der trækkes ud. 

  • Tidsperiode: Måned, halvårlig eller årlig. 

  • Faktortilknytning: Determinanten for den numeriske værdi, der skal bruges som en faktor, er baseret på en beskrivelse af faciliteten, f.eks. facilitetstype (f.eks. produktion, kontor eller fabrik). Du konfigurerer faktortilknytningen. 

Hvis du vil foretage faktorbaserede estimeringer af vandintensitet i Microsoft Sustainability Manager, skal du udføre følgende trin:

  1. Konfigurer den facilitetskapacitetsdimension, der skal bruges som udgangspunkt for beregningen, i tabellen over kapacitetsdimensioner. I området Indstillinger skal du vælge Referencedata. Vælg Vis ud for (Forhåndsversion) Facilitetskapacitetsdimension på siden Referencedata. Vælg Ny for at oprette en ny facilitetskapacitetsdimension, f.eks. Areal.

  2. Vælg Vis ud for (Forhåndsversion) Facilitetskapacitet på siden Referencedata. Vælg Ny for at oprette en ny facilitetskapacitet. Angiv oplysningerne om den facilitet, du skal estimere vandforbruget for.

  3. Vælg Faktorbiblioteker i området Data. Konfigurer faktorbibliotekerne og beregningsfaktorerne på baggrund af facilitetstypen. Du kan finde flere oplysninger om beregningsfaktorer ved at gå til Udledningsfaktorer.

  4. I området Data skal du vælge Beregningsmodeller. Vælg Ny for at oprette din beregningsmodel baseret på den formel, der bruges i organisationen. Vælg Referencedata under Modul. Vælg (Forhåndsversion) Facilitetskapacitet under Aktivitetsdata. Du kan bruge de beregningsfaktorer, du har konfigureret i trin 3, til betingede beregninger. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med beregningsmodeller ved at gå til Beregningsmodeller.

  5. I området Data skal du vælge Beregningsprofiler. Vælg Ny beregningsprofil for at oprette en ny beregningsprofil. Vælg Referencedata under Modul. Vælg (Forhåndsversion) Facilitetskapacitet under Aktivitetsdata. Vælg den beregningsmodel, du oprettede i trin 4, under Beregningsmodel.

Objektreference til vandberegninger

Kapacitetsdimension

Gemmer den facilitetsdimension, som faktorerne for vandforbrugsintensiteten er baseret på, f.eks. areal.

Attribut:

Attribut Beskrivelse
Name Navnet på den dimension, der skal bruges i beregningerne. Det kan f.eks. være Areal eller Produktionsenheder.

Facilitetskapacitet

Objekt, der registrerer lokalets kapacitet og mål for en bestemt tidsperiode.

Attributter:

Attribut Beskrivelse
Name Navn på det brugerdefinerede objekt. Det kan f.eks. være facilitetsområdet Contoso januar 2022.
Facilitet Angiver den facilitet, der er tilknyttet kapacitetsdimensionen. Det kan f.eks. være Contoso Ohio facilitet 1.
Facilitetstype Angiver typen af faciliteten. For eksempel Produktion.
Kapacitetsdimension Opslag til kapacitetsdimensioner. For eksempel Areal.
Kapacitet antal Angiver værdien af kapacitetsdimensionen for den angivne periode. For eksempel 20000.
Kapacitetsenhed Måleenhed, der bruges til at beskrive kapacitetsdimensionen. For eksempel kvadratmeter.
Startdato for periode Angiver den startdato og det klokkeslæt, som værdien af kapacitetsmængden gælder for. For eksempel 01-01-2022.
Slutdato for periode Angiver den slutdato og det klokkeslæt, som værdien af kapacitetsmængden gælder for. For eksempel 31-01-2022.