Påkrævede attributter for Cloud for Sustainability-affaldsdatamodellen (forhåndsversion)

Vigtigt

Nogle eller alle af disse funktioner, der er angivet i dette emne, er tilgængelige som del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionerne kan ændres.

Denne artikel indeholder generelle bemærkninger om Cloud for Sustainability-affaldsdatamodellen (forhåndsversion).

Generelle regler

 • Værdien i feltet Navn skal altid være entydig.
 • Værdien Oprindeligt korrelations-id skal være entydig, hvis den angives. Imidlertid er den normalt ikke påkrævet.

Notation

Den følgende tabel indeholder en delvis liste over attributterne i de enkelte objekter. Den indeholder kun obligatoriske attributter og attributter, der påvirker kravet til andre attributter via logiske afhængighedsregler. Følgende notation bruges i kolonnen Påkrævet?:

Notation Betydning
Y Obligatorisk
N Valgfrit
<--<attribute> Kun påkrævet, hvis <attribute> er angivet
Y | <attribute>... Påkrævet, medmindre <attribute> er angivet
Y <--<attribute> == <value> Påkrævet, hvis <attribute> indeholder <value>

Objekt/attributregler

Enhed Attribut Påkrævet?
Affaldstype Affaldskategori N
Affaldsstrøm J
Beskrivelse N
IsHazardous J
IsRadioactive J
Name J
Affaldsegenskabstype Name J
Beskrivelse N
Testmetode for affald Indsamlingsdato N
Beskrivelse N
Navn på laboratorie N
Name J
Prøve-id N
Testmetode J
Egenskab for affaldskvalitet Beskrivelse N
Name J
Evidens for referenceinterval N
Nedre grænse for referenceinterval N
Enhed for referenceinterval N
Øvre grænse for referenceinterval N
Type N
Resultat af affaldskvalitetstest Beskrivelse N
Bevis N
Facilitet J
Industriel forarbejdningstype N
Målt værdi N
Name J
Enhed <--Målt værdi
Afdeling N
Præcision N
Resultatstatus J
Egenskab for affaldskvalitet J
Dato for affaldskvalitetstest J
Testmetode for affald J
Affaldsmængde Omkostning N
Omkostningsenhed <--Omkostning
Datakvalitetstype N
Beskrivelse N
Slutdato for omledning J
Omledningsmetode J
Undertype for omledningsmetode J
Startdato for omledning J
Bevis N
Udgiftstype N
Facilitet J
Industriel forarbejdningstype N
Materiale N
Name J
Afdeling N
Affaldstype J
Affaldsvolumen N
Enhed for affaldsvolumen <--Affaldsvolumen
Vægt af affald J
Enhed for vægt af affald J
Type af sted for omledning af affald J
Værdikædepartner N

Andre begrænsninger

Spildmængde. Afledningsmetode

Værdien skal være en af værdierne fra følgende optælling:

 • Affald omledt fra bortskaffelse til genbrug
 • Affald, der er sendt til bortskaffelse
 • Andre

Spildmængde. Afledningsmetode-undertype

Værdien skal være en af værdierne fra følgende optælling:

 • Genbrug
 • Genbrug
 • Forbrænding (med energigenvinding)
 • Forbrænding (uden energigenvinding)
 • Deponi
 • Anden

Affaldsmængde.Type af sted for omledning af affald

Værdien skal være en af værdierne fra følgende optælling:

 • På stedet
 • Ikke på stedet

Se også

Objektreference for Cloud for Sustainability-affaldsdatamodel (forhåndsversion)
Oversigt over Cloud for Sustainability-affaldsdatamodel (forhåndsversion)