Overvågningovervejelser vedrørende Microsoft Sustainability Manager

  • Kun miljøer med Dataverse leverer overvågningsegenskaber (adgangslogfiler) i miljøet og databaselaget. Du kan vise og anvende logfiler fra Microsoft Purview-overholdelsesportal.
  • Overvågning for miljøer med Dataverse er som standard deaktiveret, og du kan ikke aktivere overvågning under klargøring. Når du har oprettet miljøet, kan du aktivere overvågning i miljøindstillingerne.
  • Power Platform Administration indeholder standardanalysefunktioner til de forskellige Power Platform-komponenter, f.eks. Dataverse, Power Apps og Power Automate.
  • Power Platform-administratorer kan konfigurere dataeksport for alle Power Apps i lejeren og eksportere til en Azure Data Lake Storage (Gen2)-konto for at få et overblik over indførings, brugs-, lager- og programmetadataene.
  • For hvert miljø med Dataverse kan Power Platform administratorer eksportere Dataverse-diagnoser som f.eks. API-brug, formularindlæsningstest og ydelsesmetrikværdier til en Azure Application Insights-forekomst.
  • Aktivitetslogfiler for Power Apps er integreret med Microsoft Purview-overholdelsesportalen, som indeholder en API, der forespørger om dataene.
  • Power Platform indeholder connectorer, der er specifikke for administrationsscenarier, så organisationer kan bygge på de eksisterende funktioner, der findes indbygget på platformen.
  • Evaluer ventetiden på dataopdateringer i Power Platform Administration Dataverse Analytics.

Næste trin