DNS-poster til Office 365-GCC High

Denne artikel gælder for Office 365 GCC High og Microsoft 365 GCC High

Som en del af onboarding til Office 365 GCC High skal du føje dine SMTP- og SIP-domæner til din Online Services-lejer. Det gør du ved hjælp af New-MsolDomain-cmdlet'en i Azure AD PowerShell, eller du kan bruge Azure Government-portalen til at starte processen med at tilføje domænet og bevise ejerskabet.

Når du har føjet dine domæner til din lejer og valideret, kan du bruge følgende vejledning til at tilføje de relevante DNS-poster for tjenesterne nedenfor. Du skal muligvis ændre nedenstående tabel, så den passer til organisationens behov i forhold til den eller de indgående MX-poster og alle eksisterende Exchange Autodiscover-poster, du har på plads. Vi anbefaler på det kraftigste, at du koordinerer disse DNS-poster med dit meddelelsesteam for at undgå afbrydelser eller forkert levering af mail.

Exchange Online

Type Prioritet Værtsnavn Peger på adresse eller værdi TTL
MX 0 @ tenant.mail.protection.office365.us (se nedenfor for at få flere oplysninger) Én time
TXT - @ v=spf1 include:spf.protection.office365.us -all Én time
CNAME - Autodiscover autodiscover.office365.us Én time

Exchange Autodiscover-post

Hvis du har Exchange Server i det lokale miljø, anbefaler vi, at du lader din eksisterende post være på plads, mens du migrerer til Exchange Online, og opdaterer posten, når du har fuldført overførslen.

Exchange Online MX-post

MX-postværdien for dine accepterede domæner følger et standardformat som angivet ovenfor: tenant.mail.protection.office365.us, hvor lejer erstattes med den første del af standardlejernavnet.

Hvis dit lejernavn f.eks. er contoso.onmicrosoft.us, skal du bruge contoso.mail.protection.office365.us som værdien for din MX-post.

Skype for Business Online

CNAME-poster

Type Værtsnavn Peger på adresse eller værdi TTL
CNAME Sip sipdir.online.gov.skypeforbusiness.us Én time
CNAME lyncdiscover webdir.online.gov.skypeforbusiness.us Én time

SRV-poster

Type Tjeneste Protokollen Port Vægt Prioritet Navn Mål TTL
SRV _Sip _Tls 443 1 100 @ sipdir.online.gov.skypeforbusiness.us Én time
SRV _sipfederationtls _Tcp 5061 1 100 @ sipfed.online.gov.skypeforbusiness.us Én time

Andre DNS-poster

Vigtigt!

Hvis du har en eksisterende msoid CNAME-post i din DNS-zone, skal du fjerne posten fra DNS på nuværende tidspunkt. Msoid-posten er ikke kompatibel med Microsoft 365 Enterprise Apps (tidligere Office 365 ProPlus) og forhindrer aktiveringen i at lykkes.