Oprette forbindelse til Power BI fra Power Apps

Power BI.

Power BI er en serie af værktøjer til virksomhedsanalyse af data og deling af viden. Overvåg din virksomhed og få svar hurtigt med omfattende dashboards, der er tilgængelige på alle enheder. Du kan kontrollere status for de databeskeder, du har oprettet i Power BI-tjenesten, i din app. Du kan få flere oplysninger om databeskeder i Power BI på siden med dokumentation.

I dette emne gennemgås, hvordan du bruger Power BI-forbindelsen i en app og får vist de tilgængelige funktioner.

Bemærk

Power BI-forbindelsen kan ikke uddelegeres.

Forudsætninger

Bruge Power BI-forbindelsen i din app

Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten

 1. Vælg Galleri i menuen Indsæt, og tilføj et galleri fra Tekstgallerier.

 2. Du får vist den aktuelle brugers beskeder ved at angive galleriets egenskab Items til følgende formel:

  PowerBI.GetAlerts()

Galleriet opdateres med listen over beskeder. For hver besked modtager du beskedens navn, id-nummer og id for det gruppearbejdsområde, som beskeden blev konfigureret i. Du skal bruge besked-id'et til at få yderligere oplysninger om beskeden.

Få vist status for en besked

Du kan få vist status for beskeden ved at kalde funktionen CheckAlertStatus med besked-id'et fra det ovenstående trin.

Besked-id'et kan overføres enten som en konstantstreng (f.eks. "1234") eller som en henvisning til en gallerisektion, der blev udfyldt ved hjælp af kaldet af GetAlerts () (f.eks. Gallery1.Selected.alertId)

Du fortsætter ved at tilføje en etiket og derefter angive dens egenskab Text til en af disse formler:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Etiketten opdateres med den aktuelle status for beskeden.

Få vist de tilgængelige funktioner

Denne forbindelse indeholder følgende funktioner:

Funktionsnavn Beskrivelse
GetAlerts Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten.
CheckAlertStatus Kontrollér status for en bestemt besked.

GetAlerts

Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten.

Inputegenskaber

Ingen.

Outputegenskaber

Egenskabsnavn Datatype Obligatorisk Beskrivelse
værdi matrix Nej En matrix over de databeskeder, som du har angivet i Power BI-tjenesten. Hvert element i matricen omfatter:
 • alertTitle: Titlen på beskeden.
 • alertId: Beskedens id.
 • groupId: Id for den gruppe, som beskeden blev oprettet i.

CheckAlertStatus

Kontrollér status for en besked.

Bemærk

Anmodninger til dette slutpunkt begrænses pr. besked, hvis det kaldes for ofte.

Inputegenskaber

Egenskabsnavn Datatype Obligatorisk Beskrivelse
alertId integer Ja Id'et for beskeden, som returneres af GetAlerts.

Outputegenskaber

Egenskabsnavn Datatype Obligatorisk Beskrivelse
tileValue nummer Nej Værdien af feltet, da beskeden blev udløst.
tileUrl string Nej Webadressen for det felt, der har beskeden.
alertTitle string Nej Navnet på beskeden.
isAlertTriggered boolean Nej Angiver, om beskeden udløses i øjeblikket.
alertThreshold nummer Nej Den tærskel, hvor beskeden udløses.

Se alle de tilgængelige forbindelser.
Få mere at vide om, hvordan du føjer forbindelser til dine apps.

Bemærk

Kan du fortælle os om dine sprogpræferencer for dokumentation? Tag en kort undersøgelse. (bemærk, at denne undersøgelse er på engelsk)

Undersøgelsen tager ca. syv minutter. Der indsamles ingen personlige data (erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger).