Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Denne side er din kilde til problemer og løsninger til fejlfinding af synkronisering på serversiden. Tjek her for at få opdaterede oplysninger, når problemerne opdages og løsningerne registreres.

Dashboard for ydeevne for synkronisering på serversiden

Du kan bruge dashboardet for ydeevne for synkronisering på serversiden til at få et hurtigt overblik over tilstanden for postkasser ved hjælp af synkronisering på serversiden.

Gå til et vilkårligt dashboard ved at klikke på Drop-down button ved siden af titlen dashboard, og klik derefter på Ydeevne for synkronisering på serversiden.

Dashboard for ydeevne for synkronisering på serversiden

Dette dashboard består af flere diagrammer, der hver giver indsigt i din organisations ydeevne ved synkronisering på serversiden.

Klik på et tal på listen over postkasser, der er konfigureret til synkronisering på serversiden at hente status for en bestemt postkasse.

Click on the maiboxes listed for more info.

Klik på gitterikonet i hvert diagram til at få vist de poster, der bruges til at oprette diagrammet.

Click to view records used to create chart

Almindelige beskeder og anbefalede løsninger

Postkassen er deaktiveret til synkronisering

**Advarsel!**Postkassen er deaktiveret til synkronisering af aftaler, kontakter eller opgaver for postkassen, fordi der opstod en fejl under oprettelse af en sikker forbindelse til Microsoft Exchange Server. Ejeren af mailserverprofilen har fået besked.

Løsning: https://support.microsoft.com/kb/2993502

Der opstod fejl under oprettelse af en sikker forbindelse

Advarsel! Der kan ikke modtages mail i postkassen, fordi der opstod en fejl under oprettelse af en sikker forbindelse til mailserveren. Postkassen er blevet deaktiveret til modtagelse af e-mail, og ejeren af mailserverprofilen har fået besked.

Løsning: https://support.microsoft.com/kb/2993502

Mailen har status "Afventende afsendelse"

Hvis du opretter en e-mail i Dynamics 365 og klikker på knappen Send, sendes meddelelsen ikke, medmindre e-mailintegration er korrekt konfigureret og aktiveret til afsendelse af e-mails fra Dynamics 365.

Kontroller, at brugeren, der sendte mailen, er aktiveret til afsendelse af mails.

 1. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Mailkonfiguration.

 2. Klik på Postkasser, og skift derefter visning til Aktive postkasser.

 3. Vælg posten i Dynamics 365-postkassen for den bruger, der har sendt e-mailen, og klik derefter på knappen Rediger.

 4. Kontroller, at brugeren er korrekt konfigureret og aktiveret til afsendelse af e-mails:

Mailadressen skal godkendes af Office 365-administratoren

Advarsel! Der kan ikke sendes/modtages mail, da mailadressen for postkassen <Brugernavn> kræver godkendelse af en Office 365-administrator. Postkassen er blevet deaktiveret til afsendelse/modtagelse af e-mail, og ejeren af mailserverprofilen Microsoft Exchange Online har fået besked.

Årsag:

Denne fejl opstår, hvis en bruger er konfigureret til at bruge Microsoft Exchange Online-mailserverprofilen, men brugerens mailadresse ikke er blevet godkendt af en Office 365-administrator. En bruger med rollen global administrator i Office 365 skal godkende mailadressen for hver bruger, som anvender Microsoft Exchange Online-mailserverprofilen.Microsoft Exchange Online-profilen anvender server til server-godkendelse mellem Microsoft Dynamics 365 (online) og Exchange Online. Denne godkendelse er afhængig af et tillidsforhold mellem Dynamics 365 (online) og Exchange Online. Hvis brugeren bekræfter mailadressen i Dynamics 365 som global Office 365-administrator, kan Dynamics 365 (online) sende og modtage e-mail for den pågældende bruger angivelse af e-mail-legitimationsoplysninger i Dynamics 365.

Løsning:

Sådan godkender du en eller flere postkasser:

 1. Log på Dynamics 365 (online) som en bruger med rollen global administrator Office 365.

 2. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration.

 3. Klik på Postkasser.

 4. Vælg Aktive postkasser, eller udfør en Avanceret søgning for at identificere en liste over postkasser, der skal opdateres.

 5. Vælg den liste med postkasser, du vil godkende, og klik derefter på Godkend e-mail.

 6. Klik på OK for at godkende mailadresserne.

 7. Klik på Test og aktivér postkasser for at genteste e-mailbehandling for de aktiverede postkasser.

Mailadresser skal godkendes

Advarsel! En eller flere postkasser er blevet deaktiveret til afsendelse/modtagelse af mail, da deres mailadresser ikke er godkendt. Godkend mailadresser, og aktivér derefter postkasser til afsendelse/modtagelse af mail." eller "Der kan ikke modtages mail til postkassen<postkassenavn>, fordi mailadressen for postkassen <postkassenavn> ikke er godkendt, eller postkassen er blevet deaktiveret. Ejeren af den tilknyttede mailserverprofil <Serverprofilnavn> har fået besked.

Løsning:

Postkasser skal godkendes, før e-mailen behandles. Sådan godkender du postkasser:

 1. Log på Dynamics 365 (online) som en bruger med rollen global administrator Office 365.

 2. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration.

 3. Klik på Postkasser.

 4. Vælg Aktive postkasser, eller udfør en Avanceret søgning for at identificere en liste over postkasser, der skal opdateres.

 5. Vælg den liste med postkasser, du vil godkende, og klik derefter på Godkend e-mail.

 6. Klik på OK for at godkende mailadresserne.

 7. Klik på Test og aktivér postkasser for at genteste e-mailbehandling for de aktiverede postkasser.

Bemærk

Du kan fjerne kravet om godkendelse af postkasser ved hjælp af: Fanen Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > E-mail. Fjern markeringen af Udfør kun behandling af e-mails til godkendte brugere og Udfør kun behandling af e-mails til godkendte køer, og klik derefter på OK. Hvis du bruger Microsoft Exchange Online-profilen, skal mailadresser stadig godkendes af en global Office 365-administrator.

Postkassens placering kan ikke bestemmes

Advarsel! Postkassens placering kunne ikke bestemmes under afsendelse/modtagelse af mailen <Meddelelsens emne>. Postkassen <Postkassenavn> er deaktiveret til afsendelse/modtagelse af mail, og ejeren af den tilknyttede mailserverprofil <Mailserverprofilnavn> har fået besked.

Løsnings: Du får vist denne besked, hvis din mailserverprofil (Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler) er konfigureret til at bruge indstillingen Registrer automatisk serverplacering, men automatisk registrering ikke kan registrere placeringen af din postkasse. Hvis dette problem opstår, skal du kontakte din Exchange-administrator for at kontrollere, at netværket er konfigureret til automatisk registrering. Du kan opdatere mailserverprofilen og klikke på Nej for Registrer automatisk serverplacering. Angiv derefter URL-adressen til Exchange for din Exchange-udrulning. For eksempel: https://ExchangeServerName/EWS/Exchange.asmx.

Legitimationsoplysningerne er forkerte eller har ikke tilstrækkelige rettigheder

Advarsel! Mail kan ikke sendes/modtages, da de legitimationsoplysninger, der er angivet i den tilknyttede mailserverprofil er forkerte eller har utilstrækkelige tilladelser til afsendelse/modtagelse af mail. Postkassen <Postkassenavn> er deaktiveret til afsendelse/modtagelse af mail, og ejeren af mailserverprofilen <Mailserverprofilenavn> har fået besked.

Løsning:

Denne fejl kan forekomme, hvis der angives forkerte legitimationsoplysninger, eller hvis den brugerkonto, der er angivet til at få adgang til postkassen, ikke har tilstrækkelige tilladelser til postkassen. Kontrol af legitimationsoplysninger og -tilladelser til postkassen. Hvis du angiver legitimationsoplysninger i en mailserverprofil, skal du kontrollere, at brugeren har repræsentationstilladelser og postkasseadgang til hver tilknyttede postkasse.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af Exchange-repræsentation og tildeling af tilladelser til postkasse i:

Aftaler kan ikke synkroniseres

Advarsel! Aftaler kan ikke synkroniseres, fordi feltet Arrangør ikke findes.

Årsag: Feltet Arrangør kræves, hvis aftaleposter skal synkroniseres. Dette felt er som stanard ikke inkluderet i aftaleformularen.

Løsning:

Sådan føjer du feltet Arrangør til aftaleformularen:

 1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet

 2. Udvid Objekter under Komponenter > Aftale, og klik derefter på Formularer.

 3. Klik på Aftale, og træk derefter feltet Arrangør til formularen.

 4. Klik på Gem > Publicer.

Aftaler, kontakter og opgaver kan ikke synkroniseres

Advarsel! Aftaler, kontakter og opgaver kan ikke synkroniseres, fordi postkassen <Postkassenavn> er konfigureret med en anden Microsoft Dynamics 365-organisation. Den bedste fremgangsmåde er at overskrive konfigurationen, når du tester, og aktivere postkassen i din primære organisation. Du skal også ændre synkroniseringsmetoden for postkassen i ikke-primære organisationer til Ingen.

Løsning:

Hvis du vil ændre den primære synkroniseringsorganisation og overskrive den indstilling, der er gemt i Exchange, skal du klikke på: Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasse > åbne en postkasse > Test og aktivér postkasse > vælge Synkroniser kun elementer med Exchange fra denne Dynamics 365-organisation, også selvom Exchange er indstillet til synkronisering med en anden organisation. Dette giver mulighed for, at synkronisering på serversiden fungerer for denne Dynamics 365-forekomst, vil ikke længere fungere for synkronisering af denne postkasse ved hjælp af synkronisering på serversiden. Du kan ændre synkroniseringsmetoden for aftaler, kontakter og opgaver ved at klikke på: Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasse > åbne en postkasse > vælge Ingen for Aftaler, kontakter og opgaver.

Du kan finde flere oplysninger i: Hvornår skal jeg bruge dette afkrydsningsfelt?

Brugernavn og adgangskode kan ikke angives

Advarsel! Du kan ikke angive brugernavn og adgangskode i denne mailserverprofil og dens tilknyttede postkasser, fordi Microsoft Dynamics 365-serveren kræver brug af en sikker tilstand (TLS/SSL) til at angive legitimationsoplysninger. Brug en anden godkendelsestilstand, eller kontakt Microsoft Dynamics 365-serveradministratoren for at tillade, at der angives legitimationsoplysninger på en ikke-sikker kanal.

Årsag:

Af sikkerhedsmæssige årsager tillader Microsoft Dynamics 365 ikke, at du gemmer dine maillegitimationsoplysninger i Dynamics 365, hvis URL-adressen ikke er konfigureret til TLS/SSL (HTTPS).Microsoft Dynamics 365 tillader heller ikke tilslutning til en mailserver, der ikke bruger TLS/SSL.

Vigtigt

Du kan kun deaktivere dette krav i en Dynamics 365-installation i det lokale miljø.

Løsning:

Følgende Windows PowerShell-kommander kan bruges til at tillade angivelse af legitimationsoplysninger via HTTP og tilslutning til en mailserver, som ikke er TLS/SSL:

Tillad legitimationsoplysninger via HTTP

 1. Åbn et PowerShell-kommandovindue.

 2. Tilføj Microsoft Dynamics 365PowerShell-snap-in'en:

  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
  
 3. Skriv følgende:

  $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)$setting = get-crmsetting customcodesettings
  $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
  $configEntity.LogicalName="Deployment"
  $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
  Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
  
  $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("ECAllowNonSSLEmail",1)
  $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
  $configEntity.LogicalName="Deployment"
  $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
  $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
  Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
  

Bemærk

Før du kan gemme en URL-adresse, der bruger HTTP, skal du opdatere indstillingerne for indgående og udgående forbindelser (gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler. Vælg derefter en profil, udvid Avanceret, og indstil Brug SSL til indgående/udgående mail til Nej).

Potentielle problemer og løsninger

Mail kan ikke sendes eller modtages, når synkronisering på serversiden er konfigureret med Gmail

Hvis Microsoft Dynamics 365 er konfigureret til at bruge synkronisering på serversiden med Gmail, kan du støde på en af følgende fejl:

 • Der kan ikke modtages mail til postkassen <postkassenavn>. Kontrollér, at de legitimationsoplysninger, der er angivet i postkasse, er korrekte og har de nødvendige tilladelser til modtagelse af mail. Aktivér derefter postkassen for mailbehandling.

 • Der opstod en ukendt fejl under afsendelse af mailen "Testmeddelelse". Postkassen <navn på postkasse> blev ikke synkroniseret. Ejeren af den tilknyttede mailserverprofil <Serverprofilnavn> har fået besked.

Du kan finde flere oplysninger i denne kb-artikel.

Bruge Dynamics 365 (online) med Exchange Online

Hvis dit firma bruger Exchange Online med Dynamics 365 (online), skal du bemærke følgende:

Dynamics 365 (online) understøtter synkronisering på serversiden Exchange Online i den samme lejer server til server-godkendelse. Andre godkendelsesmetoder eller indstillinger anbefales eller understøttes ikke, herunder:

 • Brug af legitimationsoplysninger angivet af en bruger eller kø

 • Brug af legitimationsoplysninger angivet i mailserverprofil

 • Brug af repræsentation

 • Indstilling af Registrer serverplacering automatisk til Nej

 • Brug af en anden mailserverprofil end Exchange Online

 • Brug af ikke-standard netværksporte

Tilslutning af Dynamics 365 (online) med Exchange Online i forskellige lejere understøttes ikke.

Postkasseleveringer deaktiveres regelmæssigt

Fejl ved postkasseleveringer klassificeres som følger:

 1. En permanent fejl (for eksempel 401 Uautoriseret) eller en midlertidig fejl (for eksempel et netværksproblem).

 2. En fejl (for eksempel ugyldige profillegitimationsoplysninger) eller en postkassefejl (for eksempel ugyldige postkasselegitimationsoplysninger).

Dynamics 365 svarer på fejlen på følgende måde:

 • For permanente server- eller postkassefejl deaktiveres postkassen, så snart fejlen er registreret.

 • For midlertidige server- eller i postkassefejl forsøges levering igen op til 10 gange med en 5 minutters mellemrum mellem forsøg. Hvis levering mislykkes efter 10 forsøg, betragtes fejlen som permanent, og postkassen deaktiveres.

Gennemse fejlfindingstrinne i dette emne, og hvis problemet løses, kan du aktivere postkassen.

E-mailkonfigurationer, der ikke understøttes

Synkronisering på serversiden understøtter ikke følgende scenarier:

 • Blanding af Exchange/SMTP og POP3/Exchange.

 • Oprettelse af marketingkampagner via massemails.

 • Mulighed for udvidelse af scenarier, som udvider EWS/POP3/SMTP-protokoller og opretter brugerdefinerede e-mail-providere.

 • Exchange Server 2003 og Exchange Server 2007.

 • Synkronisering på serversiden i Dynamics 365 (online) eller i en Microsoft Dynamics 365-installation (installeret lokalt), der konfigureres til FIPS 140-2-compliancy, kræver en POP3-/SMTP-e-mailserver, der også er FIPS 140-2-kompatibel. Ikke alle e-mailservere er FIPS 140-2 kompatible. Det gælder f.eks. MSN, Outlook.com eller Windows Live Mail.

I de fleste situationer, hvor synkronisering på serversiden ikke understøtter, kan du bruge Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Flere oplysninger:Integrere (synkronisere) dit mailsystem med Microsoft Dynamics 365

Bemærk

Vi anbefaler, at du ikke bruger en blandet konfiguration af Outlook-synkronisering og synkronisering på serversiden for aftaler, kontakter, opgaver og i samme organisation, fordi det kan medføre, at opdaterede Dynamics 365-data ikke synkroniseres med alle deltagere.

Aftaleposten oprettes ikke i Dynamics 365, når den spores af den inviterede person

Forestil dig følgende scenarie for registrering af et arrangement i Dynamics 365:

 1. En arrangør af et arrangement bruger Outlook til synkroniseringsmetode.

 2. En person, der er inviteret til en hændelse, bruger synkronisering på serversiden til synkroniseringsmetode.

 3. Arrangøren opretter en aftale i Dynamics 365 til Outlook, og sender en invitation til den inviterede person.

 4. Den inviterede person sporer aftalen i Dynamics 365 til Outlook.

 5. Den inviterede person logger på Dynamics 365 og navigerer til Marketing > Aktiviteter > Aftale > Mine aftaler

Resultat: aftalen oprettes ikke i Dynamics 365 for den inviterede person.

Dette er et kendt problem, og det er ikke understøttet. Hvis arrangøren er en person uden for Dynamics 365-organisationen, kan en Dynamics 365-bruger, som er inviteret, stadig registstrere aftalen og oprette posten i Dynamics 365.

Statusfelter, der ikke er angivet i Dynamics 365 til Outlook

Overvej følgende scenarie:

 1. I Dynamics 365 til Outlook skal du klikke på Filer > Dynamics 365 > Synkroniser > Gennemse indstillingerne for synkronisering.

 2. Vælg fanen Synkroniseringsfelter og objektet Kontakt.

Resultat: der er intet Kategori: [Dynamics 365] inaktiv Outlook/Exchange-felt og intet Statusårsag: inaktiv Dynamics 365-felt.

Dette er et kendt problem, og det er ikke understøttet.

Serviceaftaler og aktiviteter synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365

Ændringer af serviceaftaler og aktiviteter i Dynamics 365 opdateres i Dynamics 365 til Outlook, når du synkroniserer, men ikke omvendt. Når du foretager ændringer af serviceaftaler eller aktiviteter i Dynamics 365 til Outlook, synkroniseres ændringerne ikke til Dynamics 365. Serviceaftaler planlægges af en agent, og har brug for oplysninger om ledig/optaget tid for ressourcer, der kun er tilgængelige i Dynamics 365.

Vær opmærksom på modtagelses- og afsendelsesgrænser i Exchange Online

Hvis du er virksomhedskunde og sender mange e-mails, skal du sørge for ikke at overstige grænserne i Exchange Online for modtagelse og afsendelse af e-mails. Se Exchange Online grænser

Se også

Bedste fremgangsmåder for synkronisering på serversiden
{Skjult Gem}Om dashboard for ydeevne for synkronisering på serversiden
Fejlfinding og ting, du skal vide om Microsoft Dynamics 365 til Outlook
Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret