Microsoft Learn Educator Center

Læsestatus

Læsestatus er et gratis værktøj, der hjælper studerende med at øge deres læsefærdigheder. Studerende læser en passage højt, mens de optager video og lyd, og afleverer derefter deres optagelser til dig. Opret tildelinger af Læsestatus i Microsoft Teams, og spor studerendes status over tid under fanen Indsigt.

Læsestatus er tilgængeligt gratis i Microsoft Teams

Det er krævende at navigere i tidsbegrænsninger og samtidig styre en hel klasse af studerende. Undervisere har brug for tid til at lære hver enkelt studerende at kende, analysere deres præstationer og identificere muligheder for differentieret undervisning. Med opgavegennemgang, der indsamler værdifulde data, dashboards om undervisningen, der hjælper med at visualisere klassens og den individuelle studerendes resultater og fremskridt, og større fleksibilitet til at gøre det muligt for studerende at optræne læsefærdighed individuelt giver Læsestatus i Teams undervisere mere tid til det, de er bedst til – at undervise!

 • Gør det muligt at træne læsefærdigheder oftere

  Kontroller af læsefærdigheder foregår normalt ansigt til ansigt. Underviserne forlader klassen med hver studerende, lytter omhyggeligt til den studerendes oplæsning og håber, at resten af klassen kan holde fokus – med hver af de 20 studerende eller flere. Logistikken bag kontroller af læsefærdighed har begrænset de muligheder, undervisere har for at give studerende øvelse.  Læsestatus gør det muligt for undervisere oftere at udføre kontroller af læsefærdigheder med færre afbrydelser i klasseværelset.  Med funktionerne i Forenklet læser giver Læsestatus studerende yderligere muligheder for at foretage deres egen differentiering og kontrollere læsefærdigheder uafhængigt af hinanden – i skolen eller derhjemme. 

 • Differentieret instruktion skaber effekt

  Undervisere kan uploade en tekstpassage fra et Word- eller PDF-dokument eller hurtigt vælge teksteksempler fra ReadWorks. De studerende læser de tildelte passager højt og indsender optagelser, som underviseren kan få adgang til når som helst. Dette letter presset på de studerende, sikrer færre afbrydelser i klasseværelset og omdirigerer underviserens tid til målrettet undervisning. Underviserne kan vælge at tildele forskellige passager til studerende fra deres klasse baseret på deres læseniveauer eller interesser og tillade flere forsøg. Med mere regelmæssige data for læsefærdighed kan undervisere være dynamiske i inddelingen af grupper, så de opfylder de studerendes behov. Gentagen oplæsning forbedrer de studerendes forståelse og skaber tillid. 

 • Spar tid med gennemgang assisteret af kunstig intelligens

  Læsestatus gør det hurtigt og nemt at gennemgå tildelingen og gør det muligt for undervisere at identificere tendenser, der kan mobiliseres i den fremtidige planlægning. Undervisere lave estimater over studerendes fejl ved hjælp af automatisk registrering baseret på kunstig intelligens. Undervisere kan når som helst overskrive de foreslåede fejl ved at trykke på et hvilket som helst ord, de udtaler forkert, og kategorisere det manuelt efter fejltype. Antallet af korrekte ord pr. minut og nøjagtigheden justeres automatisk, når underviseren gennemgår den indsendte optagelse. Undervisere kan lytte lige så mange gange, der er behov for, og springe til et hvilket som helst ord i passagen. 

 • Lås op for indsigt, som det er muligt at handle på

  Uanset om undervisere bruger funktionen til automatisk registrering til hurtig gennemgang eller manuelt kodefejl, indsamles der værdifulde data i Insights til uddannelses-dashboards, hvilket hjælper med at identificere tendenser og planlægge effektiv undervisning. 

Læsestatus gør det nemt at kontrollere mine studerendes læsefærdigheder. De er trygge ved denne tilgang, og jeg er i stand til at indsamle data hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Nu kan jeg bruge mere tid på differentieret undervisning i stedet for individualiserede vurderinger. Joe Merrill, underviser på Lake Park Elementary i Florida, USA

Bliv ekspert i Læsestatus med vores gratis træning!

Tag vores læringsmodul "Understøttelse af læseøvelser med læsestatus" og vores interaktive guide Læsestatus.

 • Anvend bedste praksis for undervisning i læsefærdigheder

  "Læsestatus er en transformerende metode, som gør det muligt for studerende at nyde og være en aktiv del af at fremme deres læsefærdigheder. Læsestatus i Teams er en avanceret og meget meningsfuld måde at registrere studerendes udvikling mod flydende, uafhængig læsning. Det er virkelig banebrydende, fordi det sparer os undervisere værdifuld tid. Vi kan visualisere hver enkelt studerendes status, bruge dataene til at organisere målrettet, individuelt arbejde med vores studerende og anvende bedste praksis for udvikling og undervisning i læsning. Det er meget spændende og helt uundværligt i ethvert klasseværelse". – Pam Allyn, førende ekspert i læsefærdigheder, prisvindende forfatter og fortaler for børn

 • Bygget på et solidt videnskabeligt grundlag

  "Læsestatus bygger på det solide videnskabelige grundlag for gentagen oplæsning og underviserens tætte overvågning. Det giver undervisere mulighed for at give hver enkelt studerende personlig opmærksomhed, samtidig med at de beskæftiger sig med et helt klasseværelse fuld af studerende". – Tim Rasinski, professor i læse- og skrivefærdigheder på Kent State University

 • Ikke kun for nye læsere

  "Læsestatus har været en tidsbesparelse i forbindelse med vurdering og analyse af mine studerendes læsefærdigheder. Jeg kan give hele klassen en tekstpassage og få dem til at optage deres svar i stedet for at skulle vurdere de studerende enkeltvis. Kulturelle valg til læse passagerne øger deres viden om vigtige emner og aktuelle begivenheder. Dette giver mere tid til at arbejde direkte sammen med de studerende om at opfylde deres behov". – Luis Oliviera, direktør for Unified Arts og ELA på Middletown High School i Middletown, RI

Ressourcer

 • Microsoft Teams til Education Home

  Engager de studerende med virtuelle ansigt-til-ansigt-forbindelser og aktiviteter, eller afhold en fjernfrokost for at skabe forbindelse mellem klasseværelserne og have det sjovt.

 • Opslag

  Få mere at vide om forskningen bag Læsestatus.

 • Historier

  Læs rigtige beretninger om, hvordan Læsestatus har hjulpet med at udvikle grundlæggende læsefærdigheder blandt studerende.