Øvelse – Excel og Power BI-tjeneste bedre sammen

Fuldført

Oversigt

Den anslåede tid til at fuldføre denne øvelse er 30 minutter.

I denne øvelse skal du udføre følgende opgaver:

 1. Brug Excel til at oprette en pivottabel ud fra et datasæt, der er publiceret i Power BI-tjeneste

 2. Tilføj minidiagramdiagrammer

Bemærk

Denne øvelse er blevet oprettet på baggrund af salgsaktiviteterne i den fiktive Wi-Fi virksomhed kaldet SureWi, som er blevet leveret af P3 Adaptive. Dataene tilhører P3 Adaptive og er blevet delt med det formål at demonstrere Excel- og Power BI-funktionalitet med brancheeksempeldata. Enhver brug af disse data skal omfatte denne tilskrivning til P3 Adaptive. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du hente og pakke laboratoriefilerne ud i https://aka.ms/modern-analytics-labs mappen C:\ANALYST-LABS .

Øvelse 1: Brug Excel til at oprette en pivottabel ud fra et datasæt i Power BI-tjeneste

I denne øvelse skal du bruge Excel til at oprette forbindelse til et publiceret datasæt i Power BI-tjeneste.

Opgave 1: Start Excel

I denne opgave skal du starte et nyt tomt regneark for at komme i gang.

 1. Start Excel.

  Bemærk

  Hvis du ikke allerede er logget på din O365-konto, bliver du muligvis bedt om at logge på, bruge din arbejdsmailadresse og adgangskode til at logge på din konto.

 2. Opret en ny tom projektmappe.

Opgave 2: Brug Indsæt ny pivottabel fra Power BI

I denne opgave skal du oprette et nyt arbejdsområde for pivottabeller, der er forbundet med et publiceret datasæt i Power BI-tjeneste.

 1. Vælg fanen Indsæt i hovedmenuen på hovedbåndet i Excel.

 2. Vælg pivottabel>fra Power BI.

  Skærmbillede af fanen Indsæt med knappen Pivottabel og Fra Power BI vist.

 3. Hvis du har mange publicerede datasæt, kan du bruge søgeindstillingen til at skrive i "Lab", og derefter vælge datasættet MAIAD Lab 03 – Power BI-model blandt de tilgængelige indstillinger for datasæt.

  Skærmbillede af vinduet Power BI-datasæt.

 4. Bemærk, at du har et nyt arbejdsområde for pivottabeller og pivottabelfelter med tabellerne Måling og Felt.

  Bemærk

  Målingstabeller identificeres af sumtegnsikonet. Denne funktionsmåde forekommer, når Excel opretter forbindelse til et Power BI-datasæt. Alle målinger, der KUN kan gå til værdierne i pivottabelfelterne, findes i navnet på sumikonet i tabellen. Og alle kolonner eller beregnede kolonner, der bruges til filtre, kolonner eller rækker, er placeret i et tabelikon med samme navn.

  Skærmbillede af ny Excel-projektmappe, der er forbundet til MAIAD Lab 03 i Power BI-tjeneste, der viser nyt arbejdsområde for pivottabeller og pivottabelfelter.

  Bemærk

  Bemærk de ikoner, der giver dig mulighed for at skifte mellem Power BI-datasæt eller pivottabelfelter, i højre side af vinduet Pivottabelfelter.

  Skærmbillede af nærbillede af pivottabelfelter, der viser ikonerne for Power BI-datasæt og pivottabelfelter.

Opgave 3: Føj målinger til værdierne i pivottabelfelterne

I denne opgave skal du udfylde pivottabellen med målingsfelter fra forbindelsen til Power BI-datasæt.

 1. Fra målingstabellen Kontrakter skal du trække målingen [Raw MRR per Office] til afsnittet Values på listen pivottabelfelter.

  Skærmbillede af pivottabelfelter med måling i Værdierne.

Opgave 4: Føj felter til pivottabelfeltrækkerne

I denne opgave skal du udfylde pivottabellen med opslagsfelter fra forbindelsen til Power BI-datasættet.

 1. Fra felttabellen Kontorer skal du trække felterne [Region]og [District] til sektionen Rækker på pivottabelfeltlisten.

  Bemærk

  Opslagsfelttabeller identificeres af tabellen med feltikonet.

  Skærmbillede af vinduet Pivottabelfelter, der viser felterne i rækkerne.

 2. I felttabellen Dates skal du trække feltet [Year] til afsnittet Kolonner på pivottabelfeltlisten.

  Skærmbillede af Excel-projektmappe, der viser året i kolonner og pivottabelresultater.

Opgave 5: Tilføj udsnit

I denne opgave skal du tilføje udsnit, der er forbundet med pivottabellen.

 1. Hvis pivottabelfeltlisten ikke vises, skal du klikke på pivottabellen for at aktivere den og derefter bruge et højreklik og vælge Vis feltliste.

 2. Find tabellen Opslagsfelter for kunder i pivottabelfelter, og højreklik på feltet [Virksomhedsstørrelse].

 3. Vælg indstillingen Tilføj som udsnitsværktøj .

  Bemærk

  Udsnitsværktøjet vises bare et tilfældigt sted i regnearket. Vi flytter udsnittet i den næste opgave.

 4. Du kan også tilføje et udsnitsværktøj fra menuen På båndet Hoved. Klik på pivottabellen for at aktivere den, og klik derefter på fanen Analysér pivottabel i hovedmenuen på båndet.

 5. Klik på knappen Indsæt udsnitsværktøj .

 6. I tabellen Kundeopslagsfelter skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for feltet [Segment].

Opgave 6: Flyt & formatudsnit

I denne opgave skal du indsætte tomme rækker og kolonner for at gøre plads til udsnittene for at oprette et mindful rapportdesign for slutbrugerne.

 1. Højreklik på Kolonne A, og indsæt 1 tom kolonne til venstre for pivottabellen.

 2. Højreklik på Kolonne A for at ændre størrelsen på Kolonnebredde til 1.

  Skærmbillede af regneark, der viser kolonnebredden A til 1.

 3. Højreklik på række 1, og indsæt 1 tom række over pivottabellen.

 4. Brug CTRL+Y til at gentage indsætningspunktet fem gange for at oprette i alt 6 tomme rækker over pivottabellen. Dette giver plads til vores udsnit over pivottabellen.

 5. Træk udsnittet Firmastørrelse over pivottabellen.

 6. Mens udsnittet Firmastørrelse er valgt, skal du vælge fanen Udsnit i menuen Hoved på båndet.

 7. Ret antallet af kolonner for udsnitsknapperne til 3.

  Skærmbillede af indstillinger for fanen Udsnit og Indstillinger for knapper.

 8. Skift farven på udsnitstypografien til Mørkeblå.

  Skærmbillede af indstillinger for fanen Udsnit og Udsnitstypografier.

 9. Træk udsnittet Segment over pivottabellen og til højre for udsnittet Firmastørrelse.

 10. Mens udsnittet Segment er markeret, skal du vælge fanen Udsnit i menuen Hoved på båndet.

 11. Ret antallet af kolonner for udsnitsknapperne til 5.

 12. Skift Farve til Mørkeblå.

  Skærmbillede af regneark, der viser placeringen af udsnitsværktøjer igen.

Opgave 7: Tilføj pivottabel med rapporttitelformat &

I denne opgave skal du tilføje en titel til rapporten og anvende den endelige formatering på pivottabellen.

 1. I celle B2 skal du angive titlen MAIAD - Lab 03B - Excel & Power BI-tjeneste - bedre sammen og bruge Ctrl + B til at gøre skrifttypen fed.

 2. I celle B8 skal du angive rækketitlen i pivottabellen efter områdedistrikt&.

 3. I celle C7 skal du angive kolonnetitlen i pivottabellen efter år.

  Skærmbillede af regneark med rapporttitel og pivottabelrækker og kolonneoverskrifter.

 4. Klik på pivottabellen for at aktivere den.

 5. Vælg Design i > menuen Subtotaler på hovedbåndet knappen >Subtotaler øverst i gruppen. Dette opretter subtotaler for hvert område i pivottabellen.

 6. Fremhæv kolonner C til J, og ret kolonnebredden til 12 med et højreklik.

 7. Mens Kolonner C til J stadig er fremhævet, skal du vælge Centrer justering under fanen Hjem i menuen Hoved på båndet.

  Skærmbillede af fanen Hjem med Centrer justering.

 8. Udvid segmentudsnitsværktøjet, så hver af værdierne er fuldt synlig for slutbrugeren.

 9. Højreklik på pivottabellen, og vælg Indstillinger for pivottabel...

 10. Fra fanen Layoutformat & skal du fravælge afkrydsningsfeltet Tilpas kolonnebredder automatisk ved opdatering .

  Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Tilpas kolonnebredder automatisk ved opdatering.

Øvelse 2: Tilføj minidiagrammer

I denne øvelse skal du oprette minidiagrammer for at få vist tendensen År ud for pivottabellen.

Opgave 1: Opret minidiagram

I denne opgave skal du oprette et minidiagram, der kombinerer funktioner i Excel med en datamodel, der er publiceret til Power BI-tjeneste.

 1. Placer markøren i celle K9 , og vælg derefter Indsæt i hovedmenuen på båndet, og vælg knappen Linje .

  Skærmbillede af menuen Indsæt med knappen Linje i Minidiagrammer.

 2. Angiv dataområdet for det centrale område og årene 2013 til 2017 (D9:H9). Vælg derefter knappen OK .

 3. Vælg rullemenuen Minidiagramfarve i menuen Minidiagram , og skift til Grøn, Farve 6.

  Skærmbillede af menuen Minidiagram med paletten Minidiagramfarve vist.

 4. Vælg rullelisten Markørfarve i menuen Minidiagram, og tilføj et grønt, farve 6-højpunkt . Tilføj derefter et mørkerødt lavpunkt.

  Skærmbillede af Markørfarve - Lavpunkt indstillet til Mørk rød.

 5. I Kolonne K skal du kopiere/indsætte minidiagram for hver af rækkerne Område.

 6. I celle K8 skal du angive titlen Fuldført årstendens.

  Skærmbillede af Kolonne K med minidiagramdiagrammer.

 7. Hold CTRL nede , og fremhæv hver af rækkerne Område (9, 13, 16, 19 og 23), og vælg derefter rækkehøjden med et højreklik... og skift til 20.

  Skærmbillede af pivottabel med områderækker fremhævet og Rækkehøjde ændret til 20.

Opgave 2: Endelig formatering

I denne opgave skal du oprette en endelig finpudset rapport ved at fjerne Excel-overskrifter og gitterlinjer.

 1. Vælg fanen Vis i hovedmenuen på båndet.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Formellinje, Overskrifter og Gitterlinjer .

  Skærmbillede af menuen Vis med indstillinger for formellinje, gitterlinjer og overskrifter fravalgt.

 3. Markér pivottabellen, og brug et højreklik til at få vist pivottabelindstillingerne , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tilpas kolonnebredder automatisk ved opdatering. Dette bevarer pivottabellens kolonnebredder, når udsnit er valgt.

  Skærmbillede af vinduet Indstillinger for pivottabel.

Opgave 3: Gem Excel-filen

I denne opgave skal du gemme Excel-filen.

 1. Vælg Gem i> hovedmenuen på båndet.

 2. Gå til mappen C:\ANALYST-LABS\Lab 03B .

 3. Gem filen som MAIAD Lab 03B – Solution.xlsx.

I denne øvelse startede du i Excel-programmet og oprettede forbindelse til et publiceret datasæt i Power BI-tjeneste for at oprette en pivottabel med udsnit og minidiagramdiagrammer, hvilket demonstrerer, hvordan Excel + Power BI bruges bedre sammen!

Skærmbillede af løsningen Completed Lab 04.