Κατάργηση Πανκαναλικού για Εξυπηρέτηση πελατών

Το Πανκαναλικό για Customer Service προσφέρει δυνατότητες που επεκτείνουν την ισχύ του Dynamics 365 Customer Service Enterprise για να έχουν οι οργανισμοί τη δυνατότητα να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους μέσω καναλιών όπως η Live Συνομιλία και το SMS. Απαιτείται μια πρόσθετη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στο Πανκαναλικό για Customer Service. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες Επισκόπηση τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service και Πλάνο τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service.

Μπορείτε να καταργήσετε το Πανκαναλικό για Customer Service και να απενεργοποιήσετε όλα τα κανάλια για έναν οργανισμό Dynamics 365 Customer Service.

Σημείωμα

Το Πανκαναλικό για Customer Service θα καταργηθεί αυτόματα εάν κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Αν διαγράψετε την παρουσία του Dynamics 365 CRM από το κέντρο διαχείρισης του Dynamics 365.
 • Αν επαναφέρετε την παρουσία του Dynamics 365 CRM από το κέντρο διαχείρισης του Dynamics 365.
 • Αν τροποποιήσετε ή αλλάξετε την παρουσία του Dynamics 365 CRM σε διαφορετικό αναγνωριστικό οργανισμού.

Η κατάργηση του Πανκαναλικού για Εξυπηρέτηση πελατών δεν θα διαγράψει τις λύσεις Πανκαναλικού. Για να διαγράψετε τις λύσεις Πανκαναλικού δείτε Διαγραφή λύσεων Πανκαναλικού.

Για να καταργήσετε το Πανκαναλικό για Εξυπηρέτηση πελατών από τον οργανισμό,

 1. Το Κέντρο διαχείρισης του Power Platform, στη σελίδα Περιβάλλοντα, επιλέξτε το περιβάλλον από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το Πανκαναλικό για Customer Service.

  Διαχείριση Πανκαναλικού.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε το στοιχείο Πόροι και επιλέξτε Εφαρμογές Dynamics 365.

 3. Στη σελίδα εφαρμογές Dynamics 365, επιλέξτε Περισσότερες εντολές δίπλα στο Πανκαναλικό για Customer Service και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση.

 4. Στη σελίδα Διαχείριση <environment_name>, επιλέξτε Διαγραφή.

  Αφαίρεση κουμπιού στη σελίδα παρουσιών της Διαχείρισης Πανκαναλικού.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, επιλέξτε Κατάργηση για να συνεχίσετε.

  Αφαίρεση παραθύρου διαλόγου.

Σημαντικό

Η κατάργηση του Πανκαναλικού για Εξυπηρέτηση πελατών θα απενεργοποιήσει όλα τα κανάλια στον επιλεγμένο οργανισμό.

Μετά την κατάργηση του Πανκαναλικού, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά από την προβολή Διαχείριση περιβαλλόντων.

Δείτε επίσης

Παροχή Πανκαναλικού για Customer Service
Αναβάθμιση του Πανκαναλικού για εξυπηρέτηση πελατών
Διαγραφή λύσεων Πανκαναλικού