Ενημερώσεις για συντήρηση και υποστήριξη για τα Windows 10

Αρχική δημοσίευση: 6 Σεπτεμβρίου 2018

                              Παρακαλώ πηγαίνετε εδώ για να αναζητήσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Για πρόσθετη ευελιξία στους πελάτες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν τις ενημερώσεις δυνατοτήτων των των Windows 10 Enterprise και Education, ανακοινώσαμε τις ακόλουθες ενημερώσεις:

  • Όλες οι υποστηριζόμενες ενημερώσεις δυνατοτήτων των Windows 10 Enterprise, Education και Enterprise IoT (εκδόσεις 1607, 1703, 1709 και 1803) θα υποστηρίζονται για 30 μήνες από την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας τους.
  • Όλες οι μελλοντικές ενημερώσεις δυνατοτήτων των εκδόσεων των Windows 10 Enterprise, Education και Enterprise IoT με στόχο την κυκλοφορία τον μήνα Σεπτέμβριο (ξεκινώντας με την έκδοση 1809) θα υποστηρίζονται για 30 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους.
  • Όλες οι μελλοντικές ενημερώσεις δυνατοτήτων των εκδόσεων των Windows 10 Enterprise, Education και Enterprise IoT με στόχο την κυκλοφορία τον Μάρτιο (ξεκινώντας με την έκδοση 1903) θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους.
  • Όλες οι εκδόσεις δυνατοτήτων των Windows 10 Home, Pro και Pro for Workstations θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται για 18 μήνες (αυτό ισχύει για ενημερώσεις δυνατοτήτων που στοχεύουν τόσο τον Μάρτιο όσο και τον Σεπτέμβριο).

Έκδοση

              Ενημερώσεις δυνατοτήτων Μαρτίου*

              Ενημερώσεις δυνατοτήτων Σεπτεμβρίου*


Windows 10 Enterprise


Windows 10 Education
Windows 10 Enterprise IOT

Εξυπηρετούνται για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας

Εξυπηρετούνται για 30 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας (προηγούμενα, 18 μήνες)


Windows 10 Pro


Windows 10 Pro για Χώρους εργασίας
Windows 10 Home
Windows 10 IoT Core

Εξυπηρετούνται για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, με βάση τις ρυθμίσεις σας, η πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων ενδέχεται να εγκατασταθεί αυτόματα όταν είναι διαθέσιμη.

* Οι ενημερώσεις δυνατοτήτων θα δημοσιεύονται δύο φορές το χρόνο με στόχο τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις αλλαγές, μεταβείτε εδώ.