Επιρροή

Η εξειδίκευση του διδακτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Microsoft Learn για εκπαιδευτικούς, έχει δώσει στους μαθητές πολύτιμες τεχνικές δεξιότητες και πιστοποιήσεις Microsoft. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο επηρεάζουν τις ζωές των μαθητών με το πρόγραμμα: