Κέντρο για εκπαιδευτικούς του Microsoft Learn

Μαθησιακοί επιταχυντές

Το Learning Accelerators είναι μια νέα κατηγορία εργαλείων εκμάθησης που περιλαμβάνονται στο Microsoft 365 for Education. Οι Μαθησιακοί επιταχυντές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες κάθε μαθητή με εργαλεία που υποστηρίζουν θεμελιώδεις και μελλοντικά έτοιμες δεξιότητες, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν στους μεμονωμένους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες να μάθουν, να εξασκηθούν και να λάβουν άμεση στοχευμένη καθοδήγηση σε ένα περιεκτικό περιβάλλον για την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης.

Περιήγηση σε όλη την εκπαίδευση στο Κέντρο εκπαιδευτικών

Η διαδρομή σας για να ξεκινήσετε