Ελέγξτε τις γνώσεις σας

Ολοκληρώθηκε

Έλεγχος γνώσεων σχετικά με την ανάλυση και εξερεύνηση δεδομένων στο Power BI

1.

Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι αληθής σχετικά με το φιλτράρισμα μιας αναφοράς;

2.

Ποια από τις ακόλουθες δυνατότητες του Power BI σάς επιτρέπει να εξερευνήσετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας δυνατότητες φυσικής γλώσσας;

3.

Ποια από τις ακόλουθες απεικονίσεις μπορεί να ταξινομηθεί;

4.

Εάν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα στο κάτω μέρος μιας αναφοράς, ποια από τα παρακάτω φίλτρα θα εφαρμοστούν σε κάθε απεικόνιση που βλέπετε;

5.

Πώς μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα από μια απεικόνιση σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα;