Έργο πρόκλησης - Δημιουργία λύσεων Microsoft Power Platform

Μεσαίου επιπέδου
Business Analyst
Functional Consultant
Microsoft Power Platform

Σε αυτό το έργο πρόκλησης, δημιουργείτε τις δικές σας λύσεις για τα προβλήματα που αναφέρονται για έναν πελάτη. Αναλύετε και δημιουργείτε λύσεις με βάση μια σειρά φύλλων σε ένα βιβλίο εργασίας σχεδιασμού.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, επιδεικνύουμε τη δυνατότητά σας να κάνετε τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν πελάτη βάσει ενός παρεχόμενου κλάδου
  • Γνωρίστε τον πελάτη
  • Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας
  • Σύγκριση με τις δηλωμένες ανάγκες
  • Εκτελέστε ασκήσεις εντοπισμού και σχεδιασμού
  • Ολοκλήρωση του βιβλίου εργασίας έργου