Δημιουργία και διαχείριση χώρων εργασίας στο Power BI

Μεσαίου επιπέδου
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στην Υπηρεσία Power BI, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε χώρους εργασίας και σχετικά στοιχεία και να διανείμετε αναφορές στους χρήστες.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα:

  • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε χώρους εργασίας και στοιχεία του Power BI.
  • Διανομή μιας αναφοράς ή ενός πίνακα εργαλείων.
  • Παρακολούθηση της χρήσης και των επιδόσεων.
  • Πρόταση μιας στρατηγικής κύκλου ζωής ανάπτυξης.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων στα δεδομένα προβάλλοντας την καταγωγή τους.
  • Ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας των δεδομένων.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Κανένα