Σύνοψη

Ολοκληρώθηκε

Συγχαρητήρια, τώρα γνωρίζετε πώς μπορείτε να λάβετε δεδομένα στο Power BI Desktop και πώς να διαμορφώσετε ή να μετασχηματίσετε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσετε συναρπαστικές απεικονίσεις.