Δημιουργία περιβάλλοντος Power BI

Μεσαίου επιπέδου
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Ένα περιβάλλον Power BI ορίζεται μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 και ζει μέσα σε κοντέινερ Office 365. Το περιβάλλον αποτελείται από Office 365, Azure Active Directory και Power BI. Το Azure Active Directory (AAD) παρέχει τη ραχοκοκαλιά του περιβάλλοντος, επειδή εκεί δημιουργείτε χρήστες και εκχωρείτε άδειες χρήσης χρησιμοποιώντας λειτουργίες AAD.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα:

  • Προσδιορισμός τοποθεσίας μισθωτή Power BI
  • Διάκριση μεταξύ λογαριασμών Power BI χρήστη και επισκέπτη
  • Περιγραφή των χαρακτηριστικών διαφορετικών τύπων αδειών χρήσης του Power BI

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Συνιστούμε να ολοκληρώσετε τον πίνακα εργαλείων σε έναν μαθησιακό δίαυλο ημέρας πριν από την έναρξη αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας.