Εισαγωγή στο Power BI για χρήστες του Tableau

Αρχάριοι
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Σε τι διαφέρει το Microsoft Power BI από το Tableau; Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο εργαλεία; Ας εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται σε δεδομένα και θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε απεικονίσεις.

Στόχοι εκμάθησης

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, θα μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Περιγράψτε τη διασύνδεση Power BI Desktop.
  • Συνδεθείτε στα δεδομένα σας στο Power BI Desktop χρησιμοποιώντας τις μεθόδους DirectQuery και εισαγωγής.
  • Περιγράψτε τη σημασία των σχέσεων στα μοντέλα δεδομένων σας Power BI.
  • Δημιουργήστε μια απεικόνιση σε Power BI Desktop.
  • Εφαρμόστε μορφοποίηση υπό όρους για να βοηθήσετε τους αναλυτές να εντοπίσουν κρίσιμα προβλήματα και να προσδιορίσουν μοτίβα στα δεδομένα.
  • Ανακαλύψτε διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των εννοιών Tableau και Power BI.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Πρόσβαση σε Υπηρεσία Power BI, εξοικείωση με το Tableau και κατανόηση βασικών εννοιών του Tableau, όπως η σύνδεση σε δεδομένα, η δημιουργία απεικονίσεων και η γνώση της διαφοράς μεταξύ των εξαγωγής έναντι δυναμικών συνδέσεων