Χρήση απεικονίσεων στο Power BI

Μεσαίου επιπέδου
Επιχειρηματικός αναλυτής
Αναλυτής δεδομένων
Microsoft Power Platform
Power BI

Δημιουργήστε και προσαρμόστε απεικονίσεις για να παρουσιάσετε δεδομένα με συναρπαστικούς και διορατικούς τρόπους.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα κάνετε τα εξής:

  • Εξερεύνηση απεικονίσεων του Power BI
  • Δημιουργία απεικονίσεων

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Απόκτηση πρόσβασης στο Power BI Desktop